Normal

Gatas tenkende menn og kvinner

Mange av gatas kvinner og menn tenker på eksistensielle spørsmål. De tenker over livet fordi de lever med døden tett innpå seg, sier Hans Erik Schei ved Kirkens Bymisjon i Oslo.

Hans Erik Schei.
Foto: Kjetil Lillesæter / NRK

Dette er mennesker som lever på en knivs-egg og er i krise - enten de er prostituerte eller narkomane.

Noen lever i håpet om å få komme til en himmel. Der vil de våkne opp i en fullkommenhet der Gud eller noen andre bare omfavner oss og gir oss en god klem uten å forlange noe mer, sier gate-menneskene.

Schei har vært med å redigere og gi ut boka "Når nettene blir lange". Det er en bok med gjennomgangstema: jenter, prostitusjon, hjelpeapparatet og sosialt arbeid.

Boka er blitt til etter møter mellom jenter på gata og ansatte ved Nadheim, Kirkens Bymisjons hus på Grønland i Oslo indre øst. Fra denne arenaen driver gatearbeidere i Bymisjonen oppsøkende virksomhet blant en del av byens prostituerte.

Redaktøren, Hans Erik Schei, som står for meste parten av stoffet i boken, er sykepleier og sosionom, og har vært ansatt ved Nadheim siden 1992.

Hør Hans Erik Schei 19. oktober 2007