NRK Meny
Normal

Elverhøy i familiens tegn

Elverhøy er Tromsøs eldste kirke og bygd i 1803. Det er en såkalt korskirke. Reguleringer av prestegjeldene i byen gjorde at kirka ble flyttet tre ganger, og i 1975 havnet kirka der den nå ligger.

Elverhøy kirke
Foto: Nord-Hålogaland bispedømme

 

Familiegudstjeneste fra Elverhøy kirke i Tromsø

Liturg er kapellan Inger Hvindenbråten. Ellers medvirker kantor Bengt Norbakken (som nå er flyttet til Gand menighet i Sandnes) og Elverhøy barnekor.

Nypresten

Inger Hvindenbråten

Inger Hvindenbråten - her på langt sørligere breddegrader.

Foto: Privat bilde

Inger Hvindenbråten (40) er den nyeste presten i Elverhøy. Hun er vokst opp på Gjøvik ved Mjøsa.

Det var jobben som døveprest som første gang brakte henne til Tromsø.

Før hun bestemte seg for å bli prest, jobbet hun noen år i skole og barnehage. På fritida var hun aktiv i KFUK-KFUM, i TEN-sing og klubb i Ynglingen.

Etter hvert bestemte hun seg å jobbe med organisasjon og kirke på heltid. Det førte henne tilbake til studentliv og teologi. Hun ble ordinert som prest for snart 7 år siden.

Gammel kirke
Den er Tromsøs eldste kirke og bygd første gang i 1803. Det er en såkalt korskirke.

Etter flere reguleringer av grensene for prestegjeldene i Tromsø ble kirka flyttet hele tre ganger. Og etter den siste flyttingen i 1975 havnet kirka til slutt der den nå ligger.

Bengt Norbakken

Bengt Norbakken var kantor i Elverhøy kirke, men er nå i Gand menighet i Sandnes.

Foto: KirkeNytt i Tromsø

Kirka har tre gallerier og plass til om lag 350 personer.

Den har en del gammelt inventar, bl. a. en 300 år gammel altertavle - fra 1689.

Altertavla har tre malerier. Og de tre motivene er Jesu fødsel, nattverden og gravleggingen.

I perioden 1714 til 1818 fikk kirka fem lysekroner - fra 6 til 18 armer.

Og av inventaret ellers finner vi en Madonnafigur fra 1200-tallet og er fra Lübeck - og er laget 500-600 år før senromantikken.