Dommen er i tråd med aktors påstand om at Hårstad må dømmes til inntil 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år. De 182 dagene Hårstad har sittet i varetekt trekkes fra. Hårstad må også betale 200 000 kroner til Kristinas mor og 120 000 til jentas far.

Hårstad reagerte ikke synlig på å bli idømt lovens strengeste straff, men reiste seg og vedtok dommen på stedet. 40-åringen har under hele rettsaken opptrådt meget rolig og fredag smilte han til noen av tilhørerne idet han satte seg.

Retten mener barnedrapet var en handling så grusom og kaldblodig at det ikke finnes noen formildende omstendigheter. Retten sier også at måten Hårstad har utført handlingene på, viser at han er en fare for samfunnet og at det ikke holder å sperre Hårstad inne i fengsel. Mannen må settes i forvaring og følges opp, konkluderte dommerne.

- Tenkte bare på sex

Geir Hårstad har i retten sagt seg skyldig i å ha drept Kristina Weiseth Molvik.

- Jeg tenkte bare på sex og det var aldri i tankene mine å ta livet av Kristina, sa Hårstad i sin forklaring i retten.

Stein Bjørnar Dahl

Stein Bjørnar Dahl

Forsvareren i barnedrapssaken i Steinkjer, advokat Stein Bjørnar Dahl, ba om at tiltalte måtte få "rabatt" i straffen fordi han har gitt en uforbeholden tilståelse om drapet på Kristina Weiseth Molvik.

Dette ble avvist av dommerne, som sa faren for at Hårstad skulle drepe på nytt, ikke blir mindre på grunn av en tilståelse.

I sin prosedyre torsdag la forsvareren ned påstand om at Geir Hårstad måtte bli idømt en tidsbestemt fengselsstraff i stedet for forvaring. Han viste til tidligere dommer i alvorlige drapssaker, og hevdet at straffen i denne saken ikke burde overstige 15 år.

Dahl argumenterte også for at Hårstad måtte frifinnes for tiltalepunktet om mishandling av lik fordi det etter Dahls mening ikke er tilstrekkelig bevist at Kristina var død da tiltalte gjennomførte samleie.

Rettspsykiaterne i barnedrapssaken på Steinkjer konkluderte med at det er fare for at drapstiltalte Geir Hårstad kan drepe igjen. De konkluderte samtidig med at Hårstad på ingen måte var psykisk syk da han gjennomførte drapet 11 år gamle Kristina Weiseth Molvik.

Alene med offeret

Det var på denne gården utenfor Steinkjer drapet skjedde.

Det var på denne gården utenfor Steinkjer drapet skjedde.

Elleve år gamle Kristina Weiseth Molvik ble drept natt til lørdag 28. september i fjor. Mor til jenta var bortreist på familiebesøk da Geir Hårstad var hjemme alene med Kristina. Ifølge forklaringen røkte Hårstad hasj og marihuana både før og etter at jenta la seg denne kvelden. Han skal også ha sett porno på fjernsyn og barneporno på internett.

En god stund etter at Kristina hadde lagt seg, gikk Hårstad inn på rommet. Ugjerningen skjedde mellom halv to og to på natta.

Dagen etter reiste Hårstad ned til Steinkjer sentrum og besøkt en kamerat. Klokka ni ringte han til politiet og sa det hadde skjedd et drap, og omlag klokka tolv ringte han politiet på nytt og ba om å bli pågrepet.

Dømt tidligere

Hårstad ble september 1987 dømt til ti års fengsel for drapet på sin daværende samboer, 19 år gamle Laila Helen Lie fra Salsbruket. Dommen i Frostating lagmannsrett var to år strengere enn aktors påstand. Han ble ikke ilagt sikring.

Lenker