Siste salve i Stedjeberget

Klokka 15 tysdag ettermiddag gjekk siste salva i tunnelen gjennom rasutsette Stedjeberget riksveg 55 i Sogndal.

Siste salve i Stedjeberget.
Foto: Arne Eithun / NRK

Regionvegsjef Ole Christian Torpp tende lunta som markerer at pendlarstrekninga mellom Sogndal og Leikanger snart skal bli tryggare for bilistane.

Tunnelen i Stedjeberget.
Foto: Arne Eithun / NRK

To månader før tida

Det var ein godt nøgd regionvegsjef som etterpå haldt tale for tunnelarbeiderane.

For går alt etter planen står tunnelen ferdig i mars neste år. Det er to månader tidlegare enn først planlagd.

Det er vanskelege tider i oljebransjen, og mange selskap har kutta kraftig i bemanninga. Men det gjeld ikkje alle: Westcon i Florø har tilsett fleire - og investert over 100 millionar kroner.
UWC-elev frå Nepal er uroa for heimlandet
Eldgrim blir overraska av kollega Gro Ravnestad som lurer seg inn i studio og overtek sendinga.