Når fylkeskommunen må kutte 234millionar kroner står ein fjerdedel av kulturmidlane i fare.
Created by InfoDispatcher
Created by InfoDispatcher