Fakta

LYD OG VIDEO  Lyd Video

Hjelp | Mer lyd og video

  • – Det er greit av vi ikke får trikk på Kjelsås, sier Hilde Barstad.  Windows Media, 00:43, reporter: Øyvind Nyborg

Det går frem av en tilleggsinnstilling til Oslo-budsjettet, som legges fram i morgen.

Det sier byråd for miljø og samferdsel, Hilde Barstad. Hun ønsker å opprettholde noe av dagens trikketilbudet, men vil også satse mer på buss.

Byrådet så behovet for stasing på kollektivnettet og begrunner ekstrabevilgningen med at statsbudsjettet gjorde det mulig for kommunen å bevilge mer.

Briskebytrikken, trikken i Bogstadveien og trikken oppover Trondheimsveien er dermed reddet. Kjelsåstrikken ser imidlertid ut til å bli lagt ned, sier Hilde Barstad.