SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Fiskeørnunger til Sveits

    Miljødirektoratet har gitt tillatelse til å eksportere tolv fiskeørn-unger fra Østfold til Sveits. Det er ornitolog Rune Aae som tar med seg fuglene til Sveits, der arten ble utryddet i 1914. Både Norge og Skottland hjelper nå sveitserne med å bygge opp en ny bestand. Dødeligheten blant ørnunger her hjemme er stor, og ornitologen mener de vil klare seg bedre i alpelandet.

    Fiskeørn
    Foto: NRK