- Å bryte kvotereglene oppfattes ikke som kriminelt. Først når man smugler for andre blir det kriminelt, sier forsker og sosialantropolog Gro Follo ved Norsk senter for bygdeforskning.

Follo har gjennomført en studie av grensehandelen, og sammen med forskerkollegaer var det ved Svinesund at det ble foretatt intervjuer av 400 grensehandlende nordmenn, skriver adressa.no/økonomi.

Jo lenger unna folk bor grensen, jo mer tar de med seg av varer. Foto: Berit Roald / SCANPIX

Jo lenger unna folk bor grensen, jo mer tar de med seg av varer. Foto: Berit Roald / SCANPIX

Protest mot avgifter

Gro Follo trekker den konklusjonen at grensehandelen er en politisk protesthandling fra norske forbrukere.

- Oppfatningen var at politikerne kunne takke seg selv for at grensehandelen var så omfattende. Høye norske priser forklares gjerne med høye avgifter, og avgiftene er det politikerne som bestemmer. Derfor har man også nærmest lov til å ta med litt ekstra, sier Follo.

Smugler mer jo lenger man reiser

Forskerne observerte, intervjuet og samlet statistisk materiale om norske grensehandlere fra nordmenn på handletur høsten 2002.

Drøyt halvparten av grensehandlerne mente at man er avhengig av å ta med seg varer utover tollkvoten hvis man skal spare penger av betydning.

Jo lenger unna man bor fra grensen og jo sjeldnere man er på grensehandel, jo større sannsynlighet er det for at harry-handlerne tar med seg mer enn de har lov til, viser undersøkelsen.

- Hvis disse resultatene lar seg overføre til Midt-Norge, er det grunn til å tro at andelen som smugler kan være større i Trøndelag enn i Østfold ettersom avstanden til Sverige er lengre for trønderne, sier Gro Follo til adressa.no.

Mange smugler

Ifølge Follo er det vanskelig å konkretisere omfanget av smuglingen eksakt.

Forskningsprosjektet konkluderer med at en betydelig andel av grensehandlerne tok med seg mer varer utover tollkvotene.

I tillegg skjer smuglingen helt åpenlyst, og det var helt vanlig å se handlevogner som tøt over av kjøtt og handlevogner med flere vinkasser.

Rundt 50 prosent av grensehandlerne mente sannsynligheten for å bli stoppet av tollere var så marginal at det ikke var noen grunn til å ta hensyn til hvor mye man tok med seg av varer.

Ingen fra Senterpartiet

I følge undersøkelsen skiller grensehandlerne seg ikke statistisk ut fra gjennomsnittsnordmannen.

Bortsett fra på ett punkt, og det er at Frp-velgere er sterkt overrepresentert blant de som handler på svensk side av grensen.

Studien var det 51 prosent av grensehandlerne som stemte Frp.

Intervjuerne fant ikke en eneste Senterparti-velger blant de handlende.

Se også