Østfold er for lite og for tett befolket til å bli regnet som forvaltnings-sone for rovvilt, mener de seks KrF-ordførerne i fylket.

Forvaltning må skje lokalt

Etter syv år med ulv i Østfold mener ordførerne at rovdyrforvaltningen er mislykket. Det er ikke plass til ulv i fylket, mener de.

Ordførerne sier også at forvaltning må skje lokalt.

- Enten på fylkesmanns-nivå eller på kommunalt nivå, sier Marker-ordfører Agnar Husebråten til NRK Østfold.

De seks ordførerne ber om å bli tatt med på råd, når den nye rovviltmeldingen nå skal utformes.