Da Røkke ankom rettslokalet litt før klokken 9 mandag morgen sammen med sin advokat Ellen Holager Andenæs var han i godt humør og tok seg tid til å svare kort på spørsmål fra pressen.

- Jeg ser frem til å få fram fakta i saken, sa Røkke, som også la til at han håper på en rettferdig rettssak.

- Ble gitt undervisning

Røkkes forsvarer vil hevde at det faktisk ble gitt undervisning da Røkke mottok sertifikatet sitt. Et annet hovedpunkt vil være om den svenske sjøfartsinspektøren Claes Pallin opptrådte som offentlig tjenestemann, eller om han representerte en privat stiftelse.

Røkkes assistent John Inge Valand har nektet å la seg avhøre, og han har ikke sagt noe til politiet. Røkke hadde med en åtte sider maskinskrevet forklaring i sitt første politiavhør vinteren 2001. Et nytt avhør ble gjort i mars 2005.

Tiltakt for bestikkelser

Røkke er tiltalt for bestikkelser og for å ha gitt falsk forklaring til norske sjøfartsmyndigheter. Han skal angivelig ha betalt Pallin for å få utstedt skippersertifikat uten å ha avlagt teoretisk eller praktisk prøve da han tok båteksamen for 4 år siden.

I tillegg til Røkke står også hans personlige assistent Jon Inge Våland, båtmegler Erik Øye, mekaniker Robert Matos og den svenske sjøfartsinspektøren Claes Pallin tiltalt i saken. Matos møtte ikke fram da retten ble satt, men de øvrige tiltalte alle nektet alle straffskyld etter tiltalen.

Matos er i USA og har nektet å møte fordi han ikke får dekket alle de utgiftene han krever. Saken vil for hans vedkommende kanskje bli utsatt, men det avgjøres etter nye kontakter mellom Matos og hans forsvarer, Frode Sulland.

Innrømmer kjøring uten sertifikat

Mens Røkke og hans medarbeidere skal svare for en korrupsjonstiltale og etterfølgende falsk forklaring, må sjøfartsinspektør Claes Pallin i tillegg svare for en påstand om økonomisk utroskap ved at han angivelig har skadet Chalmers omdømme ved å gjennomføre ”private eksamener” og ta betalt for det utenom Chalmers regi, noe han nekter seg skyldig i. Båtmekler Erik Øye må svare for alle tiltalepunkter.

Røkke er alene om å være tiltalt for å ha ført et fartøy over 50 fot uten gyldig sertifikat. Dette skal han ha gjort ved to anledninger. På disse punktene innrømmer han også straffskyld.

Røkkes forsvarer, advokat Ellen Holager Andenæs sier at de to turene foregikk i norsk farvann i perioden etter at han hadde avlagt eksamen og til sertifikatene ble utstedt.

Inntekt på 500.000

Røkke opplyste på spørsmål fra dommeren at han hadde en inntekt på 500.000 kroner og en formue på 1,3 milliarder. Våland, Røkkes assistent, oppga en inntekt på 800.000 kroner.

Røkke kunne mandag morgen ikke si om han kommer til å bli sittende i retten i de seks ukene rettssaken mot ham er berammet.

- Det må utviklingen i saken avgjøre. Jeg vil vise den nødvendige respekt for retten, sa han før han galant slapp sine to juridiske medhjelpere gjennom døren før han selv gikk inn i flokken av fremmøtte pressefolk.

Refset mediene

Aktor Susie Bergstrand sa i sitt innledningsforedrag at norske medier har overdrevet Kjell Inge Røkkes rolle i båtsertifikat-saken ved å sette søkelyset ensidig mot ham. Samtidig understreket hun at hele sakskomplekset handler om korrupsjon.

Aktor sa politiet hadde fått informasjoner om at en rekke nordmenn med solid økonomi hadde fått sertifikat på samme måte som Røkke. Mønsteret var at de som kjøpte båt av båtmekler Erik Øye på Aker Brygge, nærmest fikk et sertifikat i tillegg.

- Det har imidlertid ikke vært mulig å skaffe tilstrekkelig bevis for straffbare forhold mot disse, og i mange tilfeller vil sakene være foreldet, sa aktor.

Ingen kommentarer

Verken den svenske fartøyinspektøren Claes Pallin eller båtmekler Erik Øye ville kommentere saken overfor pressen da de ankom tingrettens leide lokaler i Rosenkrantz' gate i Oslo mandag morgen.

Retten ble satt ti minutter over ni, og det var et massivt oppmøte både av presse og publikum da saken åpnet. Det er satt av seks uker til saken.