Gitmark var statsråd i Lars Korvalds regjering og nestleder i Senterpartiet fra 1973 til 1979.

Som miljøvernminister ble Gitmark mest kjent fordi hun stanset planene om å rive en stor del av de gamle bygningene langs Karl Johan og erstatte dem med høyhus.

Gitmark var sterkt engasjert i kirkelig arbeid. Hun var medlem og leder i Agder bispedømmeråd i et par tiår og medlem av Kirkerådet og Kringkastingsrådet.

I 1975 engasjerte hun seg også som medlem i styret for Folkeaksjonen mot selvbestemt abort.

Gitmark var også svært aktiv i lokalpolitikken i hjemkommunen Lillesand og i Aust-Agder fylke.

Hun etterlater seg mann og fire barn.