I dag er det to måneder siden den russiske tråleren Elektron stakk av med to norske kystvaktinspektører ved Svalbard. Hendelsen har for alvor satt det russiske overfisket på dagsorden, men det er kun i Norge.

Ifølge forsker Geir Hønneland viser Russland fortsatt liten vilje til å gjøre noe med tjuvfisket. Faktisk er det mange som benekter at det overhodet finner sted.

- Mitt inntrykk er at man generelt betviler det. Jeg oppfatter det som at russiske fiskerimyndigheter i den norsk-russiske fiskerikommisjonen formelt har akseptert at det kan være riktig, så man protesterer ikke mot det. Men hvis man går litt utenfor den russiske delegasjonen så er det en generell oppfatning av at dette er tatt litt ut av luften.

Stor oppmerksomhet

Overfisket i Barentshavet har fått enorm oppmerksomhet i Norge de siste månedene. Det hele startet med at den russiske tråleren elektron ble tatt på fersken i å fiske med tyvgarn ved Svalbard og deretter stakk av med to kystvaktinspektører om bord. Etter det har både russiske og spanske fartøy blitt oppbrakt. Men selv om Norge aldri har vært mer opptatt av å få bukt med

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

overfisket enn i dag, er ikke interessen på langt nær så stor i Russland. Det bekrefter forsker Geir Hønneland.

- Det kan jeg svare ganske klart nei på. Jeg skal ikke si at man ikke er opptatt av det i det hele tatt, men det samme bevissthetsnivået som vi har fra norsk side tror jeg ikke man finner i russisk fiskeriforvaltning.

Oppfattes som arrogante

Geir Hønneland jobber til daglig som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Russlandskjenneren har jobbet med ulike temaer i nordområdene, også fiskeri. Han er ikke i tvil om at Norge blir oppfattet som svært arrogante av russerne når det gjelder tyvfisket i Barentshavet.

- Blant fiskeriaktører og fiskerimyndigheter i nord-vest Russland er det en ganske utbredt holdning at Norge ikke har helt edle hensikter i forhold til Russland. Noen hevder at Norge egentlig ønsker å kaste Russland ut av Barentshavet for å mest mulig av fisken selv.

Må overbevise

Nå mener Hønneland at Norge først og fremst må overbevise Russland om at overfisket faktisk er så stort som det påstås. Deretter tror han blant annet det å gi russiske myndigheter tilgang til landingsdata fra andre land som russiske fartøyer leverer fisk til, kan bidra til å belyse hvor stort overfisket er.

Geir Hønneland, russlandsforsker

Geir Hønneland, russlandsforsker

- Det sies gjerne at den russiske fiskeriforvaltningen er den mest korrupte, stemmer det?

- Det er det jo vanskelig å svare helt klart på, men det er en generell oppfatning i Russland av at fiskeriforvaltningen er veldig korrupt.

- Hva har det å si for det norske arbeidet med å bekjempe overfiske?

- Her har vi med å gjøre en motpart eller samarbeidspartner som ikke alltid er så fokusert mot de oppgavene vi fra norsk side setter i sentrum, nemlig å drive en effektiv og bærekraftig fiskeriforvaltning og fiskerikontroll.