Etter råd fra regionveisjefen er veistrekningen heller ikke denne gangen med i forslaget til statsbudsjett.

Fylkesrådsleder Geir Knutson sier at dette er en direkte overkjøring av fylkestinget, som flere ganger vedtatt at strekningen skal bygges ut.

Men regionveisjef Torbjørn Naimak mener en prioritering av riksvei 808 ville gått ut over andre påbegynte vegprosjekt. Vi fant ikke plass til rv 808 uten at andre prosjekter måtte lide, sier Naimak.

Nå vil Knutson og Odd Eriksen, fylkesråd for næring og samferdsel, stille spørsmål til Naimak om hvordan han vil forholde seg til fylkestingets vedtak ved senere anledninger.

- Dette er verdens viktigste vei for oss. Det er den eneste forbindelsen vi har til både E6, jernbane og båter, Det sier lederen for aksjonskomiteen for riksvei 808, Kari Elisabeth Rydsaa.

Veien er særlig viktig for bedriftene, og den er nå så dårlig at den er til hinder for videre utvikling av Hemnesberget, sier hun.

Lyd og video