Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelser og Kartverket får ikke lov til å offentliggjøre havdybden i kystsonen så detaljert som de ønsker.

Ifølge Nordlys tillater ikke Forsvaret en detaljrikdom på dybdedata som har større oppløsning enn 50 ganger 50 meter. Kartleggerne ønsker å gå inn i fjordene og langs kystlinjen med en oppløsning som er minst 5 ganger 5 meter.

– Overmoden

– Tiden er overmoden for bedre kystkartlegging. I dagens moderne verden med gassrørledninger, oppdrettsanlegg, fiberkabel, brobygging og mye annet langs kysten, behøver kommunene og næringslivet best mulige kart, sier direktør Evert Flier i Kartverket.

Han sier at dagens graderingsregime i alle år har hemmet slik kartlegging og mener det er på tide at man vurderer sikkerhetsgraderingen på nytt.

– Vi forstår at noen opplysninger kan være gradert, for eksempel rundt militære anlegg, slik det er på land. Men at hele kysten skal omfattes av sikkerhetsloven setter en veldig stor begrensning for å kunne drive med en bærekraftig utvikling av våre ressursrike kystområder, sier Flier.

Trenger kart

Administrerende direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet er også oppgitt over hemmeligholdet av dybdedata.

– Kommunene og næringslivet trenger detaljerte kart for kysten. De må vite hva som er der for å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger, sier Nepstad.

– Fortsatt skjerming

Statssekretær Eirik Øwre Torshaug i Forsvarsdepartementet opplyser til Nordlys at sikkerhetsgraderingen av dybdedata hjemles i Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste - sikkerhetsloven.

– Den sikkerhetsfaglige vurderingen fra relevante aktører i forsvarssektoren er at det er behov for fortsatt skjerming av høyoppløselige nasjonale dybdedata, skriver han i en epost.

Torshaug opplyser videre at Forsvarsdepartementet er i dialog med relevante aktører på sivil og militær side for å finne et felles ordning for nasjonale dybdedata som både tar hensyn til nasjonal sikkerhet og samfunnsmessige behov.

Kartleggingen av norske fjorder og kystlinjen ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen vil koste om lag 2,6 milliarder kroner.

Inkludert fjorder og øyer er den norske kystlinjen 101.000 kilometer lang. De kystnære farvannene som etatene ønsker å kartlegge, utgjør 145.000 kvadratkilometer.

(NTB)