Utslippene av flotasjonskjemikaliene har skjedd uten utslippstillatelse, skriver Helgeland Blad.

Lilaflot er et såkalt flotasjonsmiddel som brukes til å rense jernmalm.

Kjemikaliet er etsende, helseskadelig og miljøskadelig. Ifølge faktablad fra kjemikalieprodusenten Azko Nobel er kjemikaliet meget giftig for vannlevende organismer og ikke lett nedbrytbart.

Klima- og forurensningsdirekoratet (Klif) har vært kjent med utslippene, men har ikke pålagt Rana Gruber å søke om tillatelse.

– Det årlige utslipp til fjorden av lilaflot nå utgjør maksimalt 300 kilo per år. Det totale utslippet av Lilaflot fra 2002-2011 er om lag fire tonn, bekrefter gruvedirektør Gunnar Moe i Rana Gruber overfor Helgelands Blad.

Tolker loven ulikt

Han mener bedriften ikke har brutt forurensningsloven. Det er professor i miljørett Ole Kristian Fauchald ikke enig i.

– Utslipp av slike kjemikalier uten tillatelse innebærer at Rana Gruber har brutt forurensningslovens paragraf 7, sier Fauchald.

Klif har mottatt rapporter om utslippene. Klif har påpekt flere avvik ved bedriftens håndtering av kjemikaliet.

Men Klif-direktør Ellen Hambro mener at Rana Gruber ikke har brutt sin utslippstillatelse eller lovverket. Hun viser til at Rana Grubers utslippstillatelse ble gitt i 1994.

– På det tidspunktet var ikke Lilaflot klassifisert som miljøbelastende, sier gruvesjef Gunnar Moe.

Gjør ikke jobben

Nestleder i Natur og Ungdom, Mari Winsents, mener det som har skjedd over mange år i Ranfjorden er på grensen til miljøkriminalitet.

– Her er det helt tydelig at Klif ikke gjør jobben sin. De tar ikke ansvar som øverste forurensningsmyndighet godt nok når de lar en utdatert utslippstillatelse fortsatt gjelde. Det er synd at selskaper i 2012 skal få lov til å slippe ut stoffer som er kreftfremkallende for vannlevende organismer i det som attpåtil er en nasjonal laksefjord, sier Winsents til NTB.

Villedende

Miljørettprofessor Ole Kristian Fauchald er uenig i måten Klif og selskapet tolker reglene på.

– Det er villedende å henvise til at stoffene ikke er nevnt i tillatelsen. Det man ikke har tillatelse til å slippe ut, er forbudt etter forurensningsloven, sier Fauchald som understreker at det er Rana Grubers ansvar å søke om tillatelse.

Men han mener også at Klif også får et ansvar på ett eller annet tidspunkt.

Klif har ansvar

Fiskeriprofessor og jurist ved Universitetet i Tromsø, Peter Ørebech, er enig i Fauchalds vurderinger.

– Det kan virke som om bedriften vil skjule farlige stoffer ved ikke å søke om å slippe dem ut. Når bedriften har opplyst Klif om bruken, er det forurensningsmyndighetenes ansvar å gripe inn, sier Ørebech.

Rana Gruber har nå sendt inn en ny søknad om utslippstillatelse der de søker om et årlig utslipp på 300-500 kilo Lilaflot i året.