Bakterien heksekost, som er den verste eplesykdommen i Europa, er påvist i 59 frukthager i Hardanger, Sogn og Nordfjord.

I tillegg til de 59 stedene der Mattilsynet har påvist heksekost, skal prøver fra ytterligere tolv eiendommer i Hardanger analyseres, skriver Bergens Tidende.

En fruktbonde sier til BT at han tror han har tapt 100.000 kroner på sykdommen.

Mattilsynet frykter at sykdommen i løpet av sommeren kan bli oppdaget langt flere steder.

Bakterien infiserer ledningsvevet til treet og kan gi ulike vekstforstyrrelser. Eplene på infiserte trær blir både små og smakløse og er uegnet som salgsvare. Ettersom smitten kan ligge latent i eplene, er det vanskelig å identifisere sykdommen.

Epledyrkere som får påvist sykdommen, må hogge ned de syke trærne.

Heksekost har trolig vært i landet siden 1970-tallet, men først
høsten 2010 ble sykdommen registrert i et større omfang.