Hopp til innhold
Kronikk

Vis litt edruelighet i taxfreedebatten

Du har sett dem på Kastrup ved København, eller på Heathrow i London. Små og store taxfreebutikker.

Taxfree på Gardermoen

Taxfreesalg bidrar i dag til å finansiere drift og nybyggingen av alle flyplasser i Avinorsystemet, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra flyplassen på Gardermoen.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Taxfreebutikkene finnes over hele verden og Europas største er på OSL. Opprinnelig er konseptet med "taxfree" fra den tiden flyene til USA måtte lande i Irland for å fylle drivstoff.

Den 27. februar skal Stortinget behandle et representantforslag fra de tre Senterpartirepresentantene, Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy og Emilie Enger Mehl. Forslaget går konkret ut på at Stortinget skal vedta at Vinmonopolet skal ha alt salg av alkoholholdige varer på norske flyplasser.

I dag må taxfreeaktørene kjøpe seg tilgang til Avinors flyplasser gjennom anbudskonkurranser, der Avinor setter vilkårene. Det er da det er på tide med litt edruelighet i debatten.

2,5 mrd. fra taxfree-salg

Taxfreesalg på norske flyplasser gjennom det anbudsregimet Avinor har utviklet, er helt enkelt avgjørende for norsk lufthavnstruktur. Store deler av Norge har ikke reelle alternativ til flyet, med avstander vi som dagpendler til Oslo på NSBs rutenett knapt forstår.

Taxfreesalg bidrar i dag til å finansiere drift og nybyggingen av alle flyplasser i Avinorsystemet. Inntekten Avinor har fra taxfree tilsvarte i 2015 2.5 milliarder kroner, om lag 25 prosent av totale inntekter.

Når det kommer til flyplassdrift, vet jeg hvem jeg stoler mest på.

Beregninger fra statseide Avinor anslår et tap på 1 milliard kroner, dersom statseide Vinmonopolet skulle få enerett på taxfreesalg. Beregningen tar utgangspunkt i at Avinor blant annet ikke kan skru opp leieprisen per kvadratmeter i en anbudskonkurranse, slik de gjør i dag. Vinmonopolet på sin side hevder de skal kunne sikre like store inntekter til Avinor, uten at de vil legge frem tall på hvordan. Når det kommer til flyplassdrift, vet jeg hvem jeg stoler mest på.

Kun åtte har overskudd

Av dagens 45 Avinorflyplasser, går kun åtte med overskudd. Disse åtte er Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Ålesund og Trondheim. Alle de andre flyplassene vil måtte kjempe om årlig finansiering over statsbudsjettet, om ikke avgiftene skal justeres kraftig opp. Avgiftsøkning vil få svært negative konsekvenser for både reisende og næringsliv, spesielt i distriktene, og i den årlige budsjettdebatten vil utvilsomt små ulønnsomme flyplasser med få passasjerer, og like få velgere, være det første som ofres.

Hensynet til de tusenvis av arbeidstakerne i dagens taxfreeordning er det ingen som nevner. Vinmonopolet har sagt de ikke vil selge andre varer enn alkohol. Dette forslaget medfører derfor usikkerhet både for de ansatte i taxfreenæringen, men også for tusenvis av arbeidsplasser i luftfart over hele landet.

Spesielt i distriktene der flyplassene er avgjørende for et desentralisert næringsliv, vil endring av finansieringsmodellen kunne få dramatiske konsekvenser. Parat mener det er argument godt nok for å beholde konkurranse om hvem som skal få selge taxfree.

Naivt forslag

Alkohol- og miljøpolitisk vil kun et totalforbud mot alt salg, og forbud mot all innførsel av taxfree være riktig løsning. Spesielt så lenge Vinmonopolet selv sier de skal selge like mye som i dag. Om kun Norge innfører forbud, vil det imidlertid forutsette betydelig styrking av grensekontrollen. I tillegg kommer økte statlige kostnader til drift av de 37 ulønnsomme flyplassene i Norge, sammen med finansiering av fremtidig investeringsbehov i lufthavnene. Det vil si, om man fortsatt har råd til å opprettholde dagens 37 ulønnsomme flyplasser når regningen på 1 milliard kommer.

Av dagens 45 Avinor-flyplasser, går kun åtte med overskudd.

Når taxfree i Norge gir arbeidsplasser på flyplassene og finansierer distriktsarbeidsplasser både på bakken og i lufta, er vår holdning klar.

Taxfreeordningen kan ikke avskaffes internasjonalt. Da blir det naivt å forsøke å innføre tiltak som i tillegg truer arbeidsplasser og næringsliv langt utenfor ankomsthallen på OSL, uten sikkerhet for hvordan flyplasser da skal finansieres.

Næringspolitisk og distriktspolitisk vil en opprettholdelse av den konkurransemodell Avinor har på salg på flyplassene i dag, være det eneste riktige. Parat håper politikerne som ønsker å endre taxfreeordningen i tilfelle har klar et forslag på hvor Avinors beregnede tap på 1 milliard skal tas fra. Lukter vi en ny avgiftsøkning, eller kutt i antall flyplasser?

FØLG DEBATTEN Facebook OG Twitter