Kronikk

Vi skal rydde opp

Politiet skal være gode forbilder for samfunnet de er satt til å beskytte. Politiansatte som har som oppgave å lære opp nye politistudenter må holde en enda høyere standard.

Monica Mæland

Ett overgrep, eller ett tilfelle av trakassering i politiet er ett for mye. Slik skal vi ikke ha det, skriver Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Foto: Vidar Ruud / NTB

At enkelte politiansatte misbruker sin stilling ovenfor politistudenter eller andre ansatte for å få sex, slik det nylig er kommet frem, er fullstendig uakseptabelt. Det skal selvfølgelig være trygt å jobbe i politiet og det skal være trygt å studere ved Politihøgskolen.

De få skal ikke få ødelegge for de mange.

Det er opprørende og bekymringsfullt å høre om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i politiet.

Nå er det viktig at dette blir ryddet opp i, fra topp til bunn.

Det er opprørende å høre om unge jenter som blir møtt med seksuell trakassering og overgrep i en sammenheng hvor de skal utdannes til å bli gode politifolk.

Det er en situasjon der studenten er sårbar ovenfor instruktøren. Det burde enhver forstå. Når dette maktforholdet utnyttes får det konsekvenser for enkeltmennesker.

Det er bekymringsfullt at en slik ukultur eksisterer blant enkeltpersoner i politiet og i politiutdanningen.

Hvordan kan vi forvente at nyutdannede politifolk skal kunne vokte samfunnets moral når en slik ukultur eksisterer i utdanningssituasjonen?

Nordmenn blir daglig møtt av dyktige, solide politifolk som tar sitt ansvar som myndighetsperson og forbilde på alvor. Vi har et politi vi skal være stolte av. Da er det ekstra trist at de få skal ødelegge for de mange.

Vi trenger et politi som representerer hele befolkningen på en god måte.

Vi har en kvinnelig politidirektør, en kvinnelig rektor ved politihøgskolen og det er kjønnsbalanse blant politimestrene. Det er like mange kvinner som menn som studerer på politihøgskolen.

Men fortsatt er det slik at det blant avsnittene som jobber med å avdekke seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner, så er det en overvekt av kvinner.

I de mer skarpe avsnittene, inkludert beredskapstroppen, er det et stort overtall med menn. Det er ikke nødvendigvis slik at kjønnsubalanse automatisk fører til ukultur. Men i fremtiden skal vi jobbe for å få mer likestilling i alle politiets områder. Vi trenger et politi som representerer hele befolkningen på en god måte.

Nå er det viktig at dette blir ryddet opp i, fra topp til bunn. Politidirektoratet har satt i verk flere tiltak for å få bukt med den uønskede atferden, og nye tiltak vil bli vurdert.

Det er bekymringsfullt at en slik ukultur eksisterer blant enkeltpersoner i politiet og i politiutdanningen.

Politidirektøren varsler nå at det blant annet vil bli foretatt en ny medarbeiderundersøkelse. Den skal gjøre det lettere å avdekke seksuell trakassering.

Politidirektøren sier også at hun har god dialog med de sentrale tillitsvalgte og hovedverneombudet i politiet om innsatsen for å forebygge og håndtere seksuell trakassering.

Tematikken er det siste året blitt satt på dagsorden i ledermøter rundt om i landet. I tillegg blir det iverksatt tiltak overfor ledere som trår feil.

De få skal ikke få ødelegge for de mange.

Siden mars 2020 har det vært forbud mot å nyte alkohol for instruktører når de er sammen med studentene, og for studentene i leir.

Tiltaket ble opprinnelig innført for å forebygge smitte under pandemien, men det vil nå bli videreført. Alkohol kan for mange være en trigger for pågående seksuell adferd.

I årets medarbeiderundersøkelse i politiet, som ble lagt frem i mai 2020, ser vi en nedgang i rapportering på seksuell trakassering fra 2 prosent i forrige undersøkelse til 1,3 prosent.

Mye har skjedd de siste årene. Tallene går i riktig retning, men det er ikke godt nok.

Ett overgrep, eller ett tilfelle av trakassering, er ett for mye. Slik skal vi ikke ha det.

Det skal være trygt å jobbe i politiet. Og det skal være trygt å studere ved Politihøgskolen.

Kronikken er endret etter første publisering. Det ble lagt inn en setning for å presisere at kjønnsubalanse ikke automatisk fører til en ukultur.

Les kronikken: