Hopp til innhold
Kronikk

Vi feirer samenes nasjonaldag!

Å styrke samiske språk, identitet og kultur er en viktig del av NRKs oppdrag.

Sameflagget

STORT ANSVAR: Som allmennkringkaster har NRK et stort ansvar for å styrke demokratiet og dyrke opplevelsen av fellesskap. Da har vi også et ansvar for å belyse og inkludere de samiske perspektivene, skriver Kringkastingssjefen og direktøren for NRK Sapmi.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Loga čállosa sámegillii.

6. februar feirer vi samenes nasjonaldag i NRK og innbyr hele Norge til fest på NRK1.

Dagen ble feiret for første gang for 30 år siden og har etter hvert blitt en viktig festdag som samler samer over hele Sápmi. Fra Engerdal i sør til Kolahalvøya i Russland, samt alle andre steder hvor samer i dag bor skal de samiske fargene prege bygd og by. I tillegg bygges verdifulle broer mellom samer og resten av Norge.

En nasjonaldag handler først og fremst om fellesskap. For samene er behovet kanskje særlig viktig. Samene er et lite folk som deles mellom fire staters grenser. Stater som i perioder har jobbet målbevisst for at den samiske kulturen og språket skulle bli borte.

I Norge kjenner vi det som fornorskningstida, et mørkt kapittel kjennetegnet av en systematisk og brutal politikk som påførte generasjoner med samer skam over sin egen bakgrunn.

Vi behøver rom som samler oss til innsikt, felles samtaler og forståelse.

I dag skjemmes vi kanskje mest av overgrepene som skjedde i lys av politikken. Til våren ventes forsoningskommisjonen, ledet av Dagfinn Høybråten, å legge frem sine funn og anbefalinger knyttet til uretten begått mot samer, kvener og norskfinner.

NRK har et særskilt ansvar for å styrke de samiske språkene, samisk identitet og kultur. Stortinget understreket dette ved behandlingen av NRKs allmennkringkastingsoppdrag sist høst. I tillegg er det tydeliggjort at vi skal fremme samiske talenter, tekstforfattere, komponister og artister.

Vi anser det som en viktig del av oppdraget vårt. Og vi er allerede i gang. I år kan vi blant annet presentere store dramasatsinger både på samisk og med tydelige samiske historier. Det håper vi vil glede samer, samtidig som det vekker en interesse og bygger forståelse hos alle andre i Norge.

For det er fortsatt mye å ta tak i. Mange samer opplever rasisme og hets på kroppen som et stort problem. I en undersøkelse som Norsk institutt for menneskerettigheter gjennomførte i fjor svarte hver tredje i Nord-Norge at de har opplevd samehets. 11 prosent svarte at de har et negativt inntrykk av samer.

En nasjonaldag handler først og fremst om felleskap.

Vi i NRK har fortalt mange historier om enkelthendelser og konsekvensene av disse. Det skal vi fortsette med, samtidig som vi også skal bli enda flinkere til å synliggjøre samisk virkelighet på nasjonale flater.

Som allmennkringkaster har vi et stort ansvar for å styrke demokratiet og dyrke opplevelsen av fellesskap. Vi ser at forholdet mellom samiske interesser og storsamfunnet settes på prøve i saker som berører naturressurser. Da behøver vi rom som samler oss til innsikt, felles samtaler og forståelse.

NRK har derfor også et ansvar for å belyse og inkludere de samiske perspektivene i saker som berører samer, samtidig som vi skal slippe til de samiske stemmene. Slik bidrar vi til å styrke demokratiet i fellesskap, til beste for Sápmi og for resten av Norge.

De siste årene har vi sett en raskt voksende samisk selvtillit.

Forholdet mellom samer og storsamfunnet handler imidlertid om så mye mer enn utfordringer og motsetninger. Først og fremst handler det om kulturer som har levd side om side over veldig lang tid og som fortsetter å berike hverandre.

Det er derfor også viktig å samles til felles opplevelser for å dyrke fellesskapet.

Marja Mortensson, Spellemannpris 2021

Sangeren Marja Mortensson er en av de mange unge samiske musikere som åpner nye dører ut til verden I i 2021 fikk hun Spellemannprisen.

Foto: Paal Audestad / Paal Audestad

De siste årene har vi sett en raskt voksende samisk selvtillit. Spesielt har samiske kunstnere, musikere og filmskapere gått i front for å gjøre kulturen synlig i Norge, Norden og i verden.

Våren 2022 åpnet Dronning Sonja den samiske paviljongen under Veneziabiennalen, noe som har gitt samisk kunst stor internasjonal anerkjennelse.

Vi skal bli enda flinkere til å synliggjøre samisk virkelighet på nasjonale flater.

I år ventes en bølge av samiske filmer og serier som vil vises frem for et publikum i mange land. Samiske musikere åpner stadig nye dører ut til verden.

I dag er vi i NRK ekstra stolte av å by hele Norge til fest for å feire den samiske nasjonaldagen. Det gjør vi i aller beste sendetid på NRK1. Bli med du også!

Vi sier laahkoeh biejjine på sørsamisk, vuorbbe biejvijn på lulesamisk og lihkku beivviin på nordsamisk! Gratulerer med dagen alle sammen!