Hopp til innhold
Kommentar

Veien åpen for Stoltenberg

Habilitetsvurderingen av Jens Stoltenberg er klar. Det mest interessante er kanskje likevel hva den ikke sier.

Jens Stoltenberg

Det er ingenting i veien for at Jens Stoltenberg kan bli ny sentralbanksjef, viser en fersk habilitetsvurdering.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rent formelt er det nå ingenting i veien for at Jens Stoltenberg kan bli ny sentralbanksjef, viser en fersk habilitetsvurdering som Justisdepartementet har levert Finansdepartement.

Det er Finansdepartementet som ansetter ny sentralbanksjef.

Bakgrunnen for bestillingen var at departementet ønsket å undersøke om Stoltenbergs politikerbakgrunn og vennskap med arbeiderpartileder og statsminister Jonas Gahr Støre kunne være et problem for Stoltenbergs habilitet i sitt virke som sentralbanksjef.

Arbeiderpartiets landsmøte 2017

Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets landsmøte 2017.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil være habil som sentralbanksjef

Konklusjonen er klar: Stoltenberg vil være habil dersom han blir sentralbanksjef.

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef», skriver Lovavdelingen i vurderingen.

Habilitetsvurderingen er kun det, og sier naturlig nok ingenting om Stoltenbergs kompetanse eller egnethet for sentralbanksjefjobben.

Den sier kun at det er greit at Stoltenberg kan bli sentralbanksjef, selv om han både er venn med statsministeren og har en omfattende politisk bakgrunn selv.

Det som ikke blir sagt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum under regjeringens pressekonferanse da de la frem lønnsstøtteordningen sist fredag. Vedum står under flombelysning, et stykke unna den blå skjermen bak talerstolen. Han har på blå dress og blått slips, hvit skjorte.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum som skal innstille kandidaten til sentralbanksjefjobben.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vel så interessant er imidlertid hva den ferske vurderingen ikke tar opp.

For bestillingen fra Finansdepartementet er snever. Departementet har for eksempel ikke bedt Lovavdelingen om å vurdere hvordan en ansettelse av Stoltenberg kan påvirke Sentralbankens uavhengighet.

Nettopp det spørsmålet har vært en helt sentral del av debatten helt siden Stoltenbergs kandidatur ble kjent.

Flere har pekt på at Stoltenbergs politiske fortid kan skape usikkerhet om uavhengigheten til Norges Bank, fordi den kan skape mistanke om bindinger. Det kan svekke sentralbankens uavhengighet.

Utelukker ikke at politiske verv kan få betydning

Lovavdelingen er innom dette spørsmålet, selv om den understreker at den ikke har blitt bedt om å vurdere nettopp dette:

«Utgangspunktene beskrevet over utelukker imidlertid ikke at tidligere politiske verv kan få betydning ved siden av andre forhold i en helhetsvurdering, og at det da også blir sett hen til sentralbankens særlige stilling og uavhengige rolle».

Lovavdelingen understreker at dette er spørsmål som ligger utenfor det de er bedt om å vurdere. Finansdepartementet har ikke ønsket å kommentere rammene for bestillingen overfor NRK etter at habilitetsvurderingen ble kjent.

Har hatt knapt med informasjon

I et vedlegg til vurderingen kommer det også frem at lovavdelingen har hatt begrenset med informasjon om vennskapet mellom Støre og Stoltenberg:

«Når det gjelder forholdet mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, er beskrivelsene knappe, både om deres personlige vennskap og om det langvarige faglig-politiske samarbeidet de har hatt», heter det.

Med denne typen formuleringer er det ikke sikkert at habilitetsvurderingen vil bidra til å dempe debatten rundt Stoltenbergs kandidatur.

Snarere tvert om.

Utnevnelsen av ny sentralbanksjef skjer sannsynligvis i løpet av de neste ukene. Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er den andre aktuelle kandidaten til stillingen.