Hopp til innhold

Stoltenberg vurdert til å ikke være inhabil som sentralbanksjef

Justisdepartementets lovavdeling har vurdert Jens Stoltenberg til å ikke være inhabil som ny sentralbanksjef. SV er fortsatt skeptisk, mens Venstre og Høyre ønsker klarhet i hvordan vurderingen er blitt gjort.

Vh4fzkaqOZs

Stoltenberg er vurdert som ikke inhabil som sentralbanksjef

Foto: Torstein Bøe

– Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef.

Slik lyder oppsummeringen av finansdepartementets offentliggjøring tirsdag formiddag.

Venstre reagerer

Kritikken fra økonomer og politikere har handlet om at sentralbankens uavhengighet kan bli svekket, men lite om habiliteten til Stoltenberg.

Men Finansdepartementet har ikke bedt lovavdelingen om å ta stilling til sentralbanklovens bestemmelser om uavhengighet. Derfor har ikke lovavdelingen vurdert om sentralbankens uavhengighet kan bli svekket med Stoltenberg som ny sjef.

«Vår vurdering gjelder habilitetsspørsmål, og vi tar ikke stilling til forståelsen av sentralbanklovens bestemmelser om uavhengighet mv.» skriver lovavdelingen.

Det får nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn til å reagere.

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn (V).

Foto: Torstein Bøe

– Det ville i alle fall vært langt mer interessant å få en vurdering av hva enn det er lovavdelingen har vurdert. Ingen har ment at Stoltenberg vil være inhabil til jobben som sentralbanksjef. Det går uansett ikke an, en er aldri generelt inhabil – bare i enkeltsaker.

Finansdepartementet sier til NRK at de for øyeblikket ikke har noen kommentar til avgrensningene de har gitt lovavdelingen, og ønsker ikke å svare på årsaken til avgrensningen.

Må være uavhengig

I økonomiske miljøer er det enighet om at sentralbanken må være uavhengig av politikere. Derfor kan ikke Finansdepartementet instruere sentralbanksjefen med mindre en uvanlig, spesiell situasjon oppstår.

Sentralbanken har et mandat av Stortinget om å passe på at pengeverdien til Norge er stabil, og at prisene i samfunnet ikke går løpsk. I mandatet heter det at kjerneinflasjonen skal være 2 prosent i året, slik målet også er for de fleste andre sentralbanker.

Nøyaktig hvordan målene skal oppnås, kan sentralbanken bestemme selv. Men sentralbanken er avhengig av tillit til signalene om renten for at markedet skal stole på kroneverdien og prisveksten på sikt.

Derfor må signalene være stødig over tid, og markedet må ha tillit til at sentralbanken ikke tar andre hensyn i pengepolitikken. Kritikerne tror at markedet vil stole mindre på Stoltenberg som sentralbanksjef, fordi han er tidligere Ap-politiker og har kontakt med tidligere partifeller.

Høyre: – Jeg er fortsatt urolig

Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson, Tina Bru, er ikke overrasket over at Stoltenberg formelt sett er vurdert som habil. Hun er likevel urolig for hva hans rolle vil ha å si for uavhengigheten til sentralbanken.

– Jeg er fortsatt urolig for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for tilliten til at Norges Bank er reelt uavhengig. Det må aldri kunne herske tvil om at sentralbanken, både generelt og ved fastsettelse av renten spesielt, handler uavhengig fra partipolitikken, sier Bru til NRK.

Olje. og energiminister Tina Bru (H)

Tina Bru (H).

Foto: NRK

I likhet med Rotevatn er også Bru opptatt av hvordan lovavdelingen har gjennomført vurderingen.

– Uroen som har kommet frem handler om tilliten til at sentralbanken er reelt uavhengig. Jeg konstaterer at Lovavdelingen ikke er bedt om å vurdere den siden av saken.

SV: – Jeg ser ikke noe her som endrer på bildet

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, har tidligere uttalt til DN at hun mener Stoltenberg ikke bør ha jobben, grunnet hans tidligere bånd til politikken.

Kaski mener den ferske vurderingen av habiliteten ikke endrer på noe som helst.

– Jeg ser ikke noe her som endrer på bildet. Det er en uting at et knippe av de sentrale maktposisjonene i samfunnet fordeles til et lite knippe med mennesker som det i så fall kan bli dersom Stoltenberg får jobben, sier Kaski til NRK.

Hun presiserer likevel at det ikke handler om selve ansettelsesprosessen, og understreker at den ligger i hendene på departementet.

Kari Elisabeth Kaski. SV.

Kari Elisabeth Kaski (SV).

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Ansettelsesprosessen har jeg ingen forutsetning for å uttale meg om. Det handler ikke om prosessen, men at jeg mener at han ikke bør bli ny sentralbanksjef i lys av at han er tidligere politiker i ap og statsminister. Og at det er uheldig at posisjonene fordeles på et lite knippe mennesker.

Før Vurderingen av habiliteten ble offentliggjort, uttrykte et flertall av partiene på Stortinget skepsis til Stoltenberg som sjef for Norges Bank. Det er særlig Stoltenbergs bånd til politikken, og spesielt dagens regjering som har vært bakgrunnen for skepsisen.

Stoltenberg er blant annet så god venn med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at den nåværende statsministeren har vurdert seg selv som inhabil i prosessen.

Ingen offentliggjøring fredag

I forrige uke publiserte DN en artikkel med anonyme kilder som hevdet at ny sentralbanksjef trolig ville utnevnes førstkommende fredag.

I en SMS til Aftenposten, avkrefter imidlertid Therese Riiser i Finansdepartementet at det vil skje førstkommende fredag.

NRK får opplyst av Finansdepartementet at det enda ikke er klart når ny sentralbanksjef utnevnes.

AKTUELT NÅ