Hopp til innhold
Kronikk

Som lyn fra klar himmel

Det er en myte at selvmord kommer etter lang tids sykdom. Plutselig kan du miste den du elsker høyest, helt uten forvarsel.

Nina Clarke

Hadde jeg visst at selvmord dreper flere unge en noen annen dødsårsak hadde jeg fokusert mindre på mulige sportsskader og mer på å lytte til det Daniel faktisk sa, skriver kronikkforfatteren.

Selvmord tar flere liv blant unge mellom 10 og 24 enn noen annen dødsårsak.

Det visste ikke jeg da min sønn Daniel tok livet sitt i april 2016, bare 14 år gammel. Før det trodde jeg at selvmord var sjeldne og kun angikk mennesker som er alvorlig psykisk syke.

Det er en farlig myte.

Siden Daniel døde har jeg lært veldig mye som jeg skulle ønske at jeg hadde visst før, og som jeg tror kunne bidratt til at han fremdeles hadde vært i live i dag. Hvis denne kunnskapen blir allment tilgjengelig, kan den redde liv.

Det viktigste er å lytte godt til det som blir sagt, bekrefte og anerkjenne.

Historiene etterlatte ved selvmord forteller er veldig forskjellige. Noen handler om år med sykdom, men mange handler om «lyn fra klar himmel». Regjeringens nye handlingsplan for selvmordsforebygging «Ingen å miste» trekker frem dette siste perspektivet, men foreslår få spesifikke tiltak. Det er synd, for her trenges det flere tiltak.

Hvis vi skal klare å forebygge selvmord blant dem som ikke sier noe om det på forhånd må vi forbedre alles forståelse.

Mye selvmordsforebyggende arbeid i Norge gjøres i spesialisthelsetjenesten og i institusjoner der man vet at det er statistisk høy fare for selvmord. Dette er bra. Men lite arbeid rettes mot de mange som ikke er i kontakt med helsevesenet, som er rundt halvparten av dem som dør i selvmord.

Vi i stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging er en ideell organisasjon som jobber med å spre kunnskap om selvmord og selvmordsforebygging. Vi er opptatt av at dette er kunnskap som må bli godt kjent i familiene, på skolene, arbeidsplassene og på fritidsaktivitetene.

Jeg trodde selvmord bare rammet de alvorlig psykisk syke. Det var før.

Vi mener at kurs i selvmordsforebygging bør bli like tilgjengelige som førstehjelpskurs. For eksempel bør minst en person på hver skole i landet kunne førstehjelp ved selvmordsfare.

Det starter med en forståelse av hvor stort folkehelseproblemet selvmord faktisk er. Ifølge de siste tallene fra dødsårsaksregisteret som FHI la frem før jul, var det 650 nordmenn som tok sitt eget liv i 2020. Like mange som to i fulle fly.

Jeg trodde selvmord bare rammet de alvorlig psykisk syke. Det var før.

Selvmordstanker kan oppstå når et menneskes utfordringer overgår evnen til å mestre dem; det kan handle om alt fra sorg og utenforskap til at en er alvorlig syk. Skam kan gjøre det vanskelig å be om hjelp.

Daniel fremstod som en vanlig tenåring som gikk gjennom en vanskelig periode. Han var mitt tredje barn, og jeg trodde det han opplevde var likt det storesøsknene hadde opplevd; midlertidige kriser om relativt små ting, som gikk over av seg selv. Så jeg prøvde å distrahere Daniel, vise ham hvilken tolerant og flott verden han egentlig levde i. Men det var ikke distraksjon eller oppmuntring Daniel trengte, han trengte empati med det han opplevde som uutholdelig.

Minst en person på hver skole i landet bør kunne førstehjelp ved selvmordsfare.

Hadde jeg visst at selvmord dreper flere unge en noen annen dødsårsak hadde jeg fokusert mindre på mulige sportsskader og mer på å lytte til det han faktisk sa, og ta det på alvor.

Hun som tenker på selvmord, kan oppleve at det er svært vanskelig å uttrykke hva hun føler og hva hun trenger eller ønsker. Å få høre om andre som har klart det, hvem de snakket med og ikke minst hvilken effekt det hadde, kan være svært nyttig.

Det finnes mange slike historier om mennesker som har overlevd selvmordstanker og -forsøk, og som i dag lever gode og rike liv. Historiene deres kan inspirere dem som sliter i ensomhet til å åpne seg slik at vi andre kan hjelpe dem.

Siden Daniel døde har jeg lært veldig mye som jeg skulle ønske at jeg hadde visst før.

Den som vil hjelpe bør også tilby seg å sette vedkommende i kontakt med andre som kan hjelpe mer, for det kan være slitsomt å være den eneste som vet at noen sliter med selvmordstanker.

Til deg som er usikker, og tenker ja, kanskje dette kan skje en av mine. Frykten for å gjøre vondt verre, kan være lammende. Da er det nyttig å vite at det viktigste er å lytte godt til det som blir sagt, bekrefte og anerkjenne det som sies, og takke for åpenheten.

Du kan føle ansvar for å «løse problemene» for den som sliter, men det er sjelden nødvendig eller hjelpsomt. Det viktigste er å bidra til at vedkommende føler seg sett og tatt på alvor.

Vi mener at kurs i selvmordsforebygging bør bli like tilgjengelige som førstehjelpskurs.

Det er mulig å øve seg på å ha trygge samtaler om å ville ta sitt eget liv, men mange av oss vet ikke at vi trenger denne kunnskapen før det er for sent og vi har mistet noen «som lyn fra klar himmel».