Hopp til innhold
Kronikk

Slik stemmer du grønt i år

Miljøbevegelsen har ikke tradisjon for å gi velgere råd om hvilket parti de bør stemme på. I år bryter vi med dette, og gir partiene miljøkarakterer.

Isbjørn

Smeltende is i isbjørnens habitater i nordområdene er en av konsekvensene av klimaendringene som vi allerede ser. Er du opptatt av klima og miljø? Da bør du ikke stemme Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet ved høstens valg, mener leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, som i denne kronikken - på vegne av alliansen Klimavalg 2013 - gir partiene karakterer for miljøpolitikken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

På vegne av alliansen Klimavalg 2013, som består av over 70 norske organisasjoner, har vi evaluert alle partienes program før høstens valg. Med utgangspunkt i fem kriterier er poltikken blitt vurdert og karakterer utdelt.

Kriteriene er som følger:

1) Vil partiet kutte norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger? Det vil si 25-40 prosent kutt sammenlignet med 1990.
2) Har partiet forståelse for Norges historiske ansvar og en politikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor?
3) Finnes det tiltak for å utløse grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling?
4) Er det vilje til å la større deler av norsk olje bli liggende under bakken?
5) Finnes det tiltak for å gjøre det enkelt for folk å leve klimavennlig?

Miljøbevegelsen har ikke tradisjon for å gi velgere råd om hvilket parti de bør stemme på. I år bryter vi med dette. Vi kan ikke lenger akseptere at de tyngste kreftene i norsk politikk har abdisert i klimapolitikken.

FØLG DEBATT:
Ytring på Twitter og Facebook

Den gode nyheten

Vi føler oss forpliktet til å vise fram forskjellene i det politiske Norge. De tre største partiene: Arbeiderpartiet, Høyre og Frp har verken mål eller tiltak som svarer til FNs råd for å unngå alvorlig klimaskade. For dem som ønsker at Norge skal gå foran, kutte sine utslipp, og vise vei til lavutslippssamfunnet, er ikke dagens store partier et alternativ.

De tre største partiene: Arbeiderpartiet, Høyre og Frp har verken mål eller tiltak som svarer til FNs råd for å unngå alvorlig klimaskade.

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

Den gode nyheten er at alle de små partiene er langt bedre, og det burde finnes et spiselig alternativ for de aller fleste velgere. Både Miljøpartiet de grønne, Venstre, SV, Krf og Rødt ser muligheter i fornybar energi, grønn verdiskaping og miljøvennlig transport. De har forstått at klimapolitikk også kan være en katalysator for positiv samfunnsendring. At god klimapolitikk rett og slett kan være god politikk. Og de ser antagelig at alternativet er uholdbart: At vi feiler, og det korte tidsvinduet vi har for å unngå global klimakollaps lukkes igjen for godt.

LES OGSÅ: Petter Stordalen: Småpartiene er demokratiets bonus

Karakterene - 1 til 6

Her er karakterene for alle partiene – fra dårligst til best:

Frp 2 ÷
Sisteplassen går til Frp, med karakteren 2 minus. Frp betviler klimaproblemet og har ingen politikk for å løse det. Partiet skal ha ros for gode forslag for fremme nye energiformer, men det hjelper lite når arbeidsprogrammet i sin helhet er en plan for stor utslippsvekst.

Høyre 3 ÷
Like over finner vi Høyre, med karakteren 3 minus. Høyre har oppfattet at klimaendringer er en trussel, men presenterer ingen tiltak som kan bidra til å snu utslippstrenden. At de i vil forlenge oljealderen og åpne Nord-Norge for oljeutvinning trekker ytterligere ned.

Arbeiderpartiet 3
Best av de verste er Arbeiderpartiet, som får karakter 3. De får pluss for sitt internasjonale klimaengasjement, men et stort minus for sin ukritiske innstilling til oljesektoren, inkludert sitt lett fordekte ja til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Senterpartiet 4
Midt på treet finner vi Senterpartiet, med karakteren 4. De er tradisjon tro opptatt av samspillet mellom natur og samfunn, og leverer gode tiltak for omstilling fra fossil til fornybar energi. Programmet i sin helhet gir likevel grunn til å frykte at klimaet vil tape i møte med sterke interesser innenfor landbruk, transport og petroleum.

Rødt 5

Alle dagens små partier innbyr til tillit i sin vedtatte klimapolitikk. Men de må oppnå en størrelse som gir reell mulighet til innflytelse.

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

På de neste plassene havner KrF og Rødt, med karakteren 5. Rødt nøler ikke med å ta i bruk restriktive tiltak innen store utslippssektorer som transport og petroleum, og vil i likhet med resten av toppsjiktet sikre Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

KrF 5
KrF presenterer kåringens mest troverdige plan for å bidra til utslippskutt i fattige land, og leverer en helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling. KrFs svake punkt er oljepolitikken, der de ønsker åpning av nye områder, blant annet i Barentshavet.

SV 6 ÷
Nest best er SV og Venstre, som ender på 6 minus. Begge serverer lange lister med konkrete tiltak, som gir oss grunn til å tro på at de vil lykkes med å nå sine ambisiøse mål (40 prosent utslippskutt innen 2020). SV ønsker å ta i bruk kraftige virkemidler overfor de store utslippssektorene, inkludert høyere CO2-skatt for oljebransjen.

Venstre 6 ÷
Venstre har også oppmerksomheten rettet mot de store utslippssektorene: olje og transport. De vil ta markedet i bruk for å få fart på omstillingen til lavutslippssamfunnet. Gjennom en grønn skatteveksling som gjør det dyrere å forurense, skal de få folket med på laget.

Miljøpartiet de grønne 6
Aller øverst havner Miljøpartiet de grønne med karakteren 6. De setter klima og miljø foran alle andre samfunnsinteresser. De grønne ønsker livskvalitet for alle, framfor økende konsum. De tar et radikalt oppgjøre med oljesektoren, og går inn for å stanse all petroleumsproduksjon i løpet av tjue år.

Alle dagens små partier innbyr til tillit i sin vedtatte klimapolitikk. Men de må oppnå en størrelse som gir reell mulighet til innflytelse. La 2013 bli året da klima ble en vinnersak.

Godt valg!