Hopp til innhold
Replikk

Selvfølgelig er fysisk aktivitet medisin

De som tror at Legeforeningen tviler på det, må lese seg opp.

Ståle ingress

Fra legekontorene vet vi at en godt motivert pasient som får god rådgivning kan oppnå svært mye gjennom endret livsstil hvor regelmessig trening over tid er et nøkkelverktøy, skriver replikkforfatteren.

Sebastian Kvarme i Volvat hevder på NRK Ytring at jeg i Dagsrevyen 24.7 sår tvil om effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetode.

«Alarmerende og utdatert», skriver Kvarme. Men er det noe som er alarmerende, er det at Volvat-lederen ikke er mer oppdatert.

Første arbeidsdag på fastlegekontoret etter ferien bød på mange spennende møter med pasienter som jeg har veiledet til å bruke fysisk aktivitet som behandling av helseproblemer.

Foruten de åpenbare helsemessige gevinstene, har mange av disse pasientene til felles at de opplever en voldsom mestringsfølelse som booster psyken deres.

Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe forteller i Dagsrevyinnslaget at han etter et legebesøk for halvannet år siden opplevde hva regelmessig trening kan gjøre for helsen.

Helsepolitikeren fra Høyre vil nå at fastlegene skal forskrive mer trening som alternativ til medisiner.

«Legeforeningen er positive til forslaget», heter det videre i innslaget. Så følger det som Kvarme vrir til at Legeforeningen sår tvil om effekten av fysisk aktivitet som behandling: « ... men understreker at effekten trening har som behandling så langt ikke er godt nok dokumentert».

Vi støtter alle initiativ som fremmer mer fysisk aktivitet i samfunnet.

Setningen er tatt ut fra et lengre intervju hvor jeg etterlyser behovet for mer systematisk forskning om bruk av fysisk aktivitet som behandling.

Der vi på befolkningsnivå vet mye om effekten av å forebygge helseproblemer gjennom økt fysisk aktivitet og sunne livsvalg, har vi mindre dokumentasjon om trening som behandling.

Den kunnskapen vi har er for lite kjent – og brukt – både blant leger og pasienter. Da trenger vi i fellesskap å løfte frem denne kunnskapen sammen med helsemyndighetene.

Når politikerne tar til orde for at leger i større grad skal bruke trening som behandling, støtter vi derfor dette. Vi håper også å få på plass en langsiktig, strategisk satsing og tilførsel av midler til forskning på og kunnskapsformidling om dette.

Den kunnskapen vi har er for lite kjent – og brukt – både blant leger og pasienter.

Her er Legeforeningen mer enn klare til å bidra. Fra legekontorene vet vi at en godt motivert pasient som får god rådgivning kan oppnå svært mye gjennom endret livsstil hvor regelmessig trening over tid er et nøkkelverktøy.

Tiltak som fremmer folkehelsen har vært et kjerneområde i Legeforeningens helsepolitiske engasjement siden opprettelsen i 1886. De siste tiårene har Legeforeningen satt søkelys på utfordringer knyttet til overdiagnostikk og overbehandling.

Flere utredninger og behandlinger som drives i dag er av lite eller ingen nytte for pasienten – og noe av dette er direkte skadelig.

Legeforeningen tok derfor for noen år siden initiativet til kampanjen «Gjør kloke valg», som er en norsk avlegger av den internasjonale bevegelsen «Choosing wisely».

Kampanjen har som mål å redusere medisinsk overaktivitet. Å utjevne sosiale ulikheter i helse er et annet satsingsområde, og der står tiltak for hjelpe befolkningen til sunnere liv gjennom kosthold og økt fysisk aktivitet sentralt.

I rapporten Pulsen opp for bedre helse, som undertegnede var med å lage for Legeforeningen for ti år siden, omtales fysisk aktivitet som verdens beste medisin.

Her er Legeforeningen mer enn klare til å bidra.

Rapporten konkluderer blant annet med at det derfor også er urovekkende at barn og unge er mindre aktive enn før.

Som ett av mange tiltak for å motvirke dette, ville Legeforeningen at det skulle være obligatorisk med en time organisert fysisk aktivitet for alle elever i skolen.

Ti år senere etter mye jobbing sammen med gode samarbeidspartnere ser vi med glede at dette er i ferd med å komme på plass.

Alt dette viser at god folkehelse ligger nedfelt i Legeforeningens DNA. Vi støtter derfor alle initiativ som fremmer mer fysisk aktivitet i samfunnet.

Følg debatten: