Hopp til innhold
Replikk

Ro, ro Borten Moe 

Er det én ting vi må finne ut av nå, så er det hvem som har visst hva.

Lars Haltbrekken

Nå må vi stoppe alle planer om oljeboring i Arktis til vi har ryddet opp, skriver Lars Haltbrekken (SV) i denne replikken.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tidligere oljeminister Ola Borten Moe forsøker å bagatellisere at Olje- og energidepartementet har skjult informasjon fra Stortinget mens han var minister.

Det er skremmende å se at departementet med viten og vilje har holdt tilbake informasjon for Stortinget. Informasjon som satt oljeutvinning i Barentshavet sørøst i et dårlig lys. SV vil finne ut hva som har skjedd her.

Borten Moe gir inntrykk av at det ikke er mulig å beregne lønnsomhet før man åpner et område for oljeboring. Det er ganske paradoksalt, siden denne saken nettopp handler om at man hadde beregnet lønnsomheten før man skulle åpne Barentshavet sørøst i 2013.

Den beregningen viste at oljeboring i Barentshavet ikke trengte å bli så lønnsomt som departementet tidligere hadde gitt inntrykk av. Faktisk viste disse undersøkelsene at all oljeboring i Barentshavet sørøst ville bli ulønnsom med en oljepris lavere enn 84 dollar fatet.

For alle andre enn Borten Moe er det åpenbart at dette hemmeligholdet fra Olje- og energidepartementet er dypt problematisk.

I stedet for å opplyse Stortinget om denne nye og særdeles relevante informasjonen i saken, gikk heller Olje- og energidepartementet aktivt inn for å holde denne informasjonen skjult for politikerne, og ga beskjed om at oljeboring i dette området ikke måtte «snakkes ned».

For alle andre enn Borten Moe er det åpenbart at dette hemmeligholdet fra Olje- og energidepartementet er dypt problematisk. Det er problematisk fordi hvor mye penger man kommer til lå tjene er avgjørende for hvorvidt man skal bore etter olje.

Hvorfor skal vi åpne et havområde som vi vet ikke vil bli lønnsomt? Den eneste grunnen til å åpne et havområde er jo fordi man vil bore etter olje, og det ville tydeligvis Olje- og energidepartementet – koste hva det koste ville.

Vi kan gi Borten Moe rett i én ting, og det er at «vi må vite om det lønner seg».

Nå krever vi en gransking for å finne ut hvem som har visst hva i denne saken, om dette er vanlig forvaltningspraksis i Olje- og energidepartementet og om det har skjedd liknende alvorlige feil i forbindelse med behandlingen av andre saker.

Vi kan gi Borten Moe rett i én ting, og det er at «vi må vite om det lønner seg». Feilslutningen hans er at vi finner ut av det ved å tillate enda mer oljeboring. Sannheten er at vi trenger en grundig gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel.

Vi la planer for masse oljeboring da oljeprisen var på over 100 dollar fatet – nå er den på 40 dollar fatet. Det sier seg selv at det blir mindre penger å tjene. Vi vet allerede at Martin Linge-feltet aldri kommer til å bli lønnsomt.

Det trenger en oljepris på nesten 70 dollar for å bli lønnsomt, mens regjeringens egne anslag mener at den framtidige oljeprisen bare kommer til å ligge på 50 dollar. Vi må sørge for at vi unngår nye slike skandaler.

Vi trenger en grundig gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel.

Den manglende respekten Borten Moe viser for samfunnets pengebruk er naiv og skremmende, særlig med tanke på at han selv er medeier i oljeselskapet OKEA, og selv har interesser av å ikke stille krav til oljeindustrien.

Men det er nettopp det vi trenger. Flere av våre mest framtredende økonomer skrev nylig en rapport fra klimaomstillingsutvalget og ba oss stille krav til klimarisiko, skjerpe inn oljeskatten og slutte å lete etter mer olje.

Nå må vi stoppe alle planer om oljeboring i Arktis til vi har ryddet opp i denne saken og gjort en omfattende gjennomgang av lønnsomheten på sokkelen. Første steg i den opprydningen bør være å kalle Ola Borten Moe inn på teppet.

FØLG DEBATTEN: