Hopp til innhold
Kronikk

Pensjonistene stikker av fra regninga

Besteforeldregenerasjonen er i ferd med å dra opp stigen etter seg. Det er på tide å heve pensjonsalderen.

Håkon Snortheim

Vi unge må jobbe mer, betale mer i skatt – og på toppen av det hele må vi vente enda lengre på pensjonen enn dagens pensjonister, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Unge Høyre

Generasjonen som nå går av med pensjon har tatt del i en enorm velstandsvekst; Kraftig lønnsvekst, stadig kortere arbeidsdager og et boligmarked enhver hadde råd til å bli en del av.

De som går av med pensjon frem mot 2030 er generasjonen som hadde råd til å bruke ungdomstiden på å reise og oppleve verden.

I skikkelig verste fall kan vi bli «generasjon null pensjon».

Med dagens pensjonssystem legger man til rette for at den samme generasjonen skal gjøre det samme igjen. Parallelt med velstandsveksten, har Norge blitt styrt av politikere som aldri har vært nødt til å prioritere. Det har ikke vært spørsmål om hva som skal få penger, men hvor mye et nytt forslag skal bevilges.

Den luksusen er over.

Fremover vil utgiftene til alderspensjon øke, samtidig som inntektene fra olje- og gass vil synke.

Samtidig må politikerne prioritere penger på klimatiltak og imøtekomme befolkningens krav om stadig bedre velferdstjenester.

«Perspektivmeldingen», spådommen for norsk økonomi, er tydelig på at Norge ikke har råd til fremtiden. Siden 2010 har pensjonsutgiftene økt med 42 prosent, og den vil øke ytterligere frem mot 2030. Petroleumsinntektene vil heller ikke øke, uavhengig av hvor mange nye oljefelt Frp får gjennomslag for å åpne.

Pensjonistene betaler ikke egen pensjon.

Pensjonen betales ved at generasjonen etter dem er i jobb. Likevel er så mye som 1 av 3 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet og 1 av 3 er ansatt i offentlig sektor. Igjen står den siste tredjedelen av arbeidsstyrken i privat næringsliv.

Nå er det på tide å omgjøre feilen.

Det gjør at én tredjedel alene står ansvarlige for å skape verdier og nok skatteinntekter til å finansiere sykelønn, uføretrygd, lønn til offentlige ansatte, velferdstjenester, skole, sykehus, forsvar og ikke minst – det stadig økende antallet pensjonister.

Min generasjon må ta regninga for at politikerne ikke våger å øke pensjonsalderen.

Vi må jobbe mer, betale mer i skatt – og på toppen av det hele må vi vente enda lengre på pensjonen enn dagens pensjonister.

I skikkelig verste fall kan vi bli «generasjon null pensjon».

Ingen ting tyder på at den nye regjeringen tar alvoret innover seg. Økte utgifter til alderspensjon er ikke nevnt med ett eneste ord i Hurdalsplattformen.

Med et LO på nakken (som kun opptrer som en museumsvokter for arbeidslivet anno 1990), gikk Arbeiderpartiet til og med til valg på å gjøre det mindre lønnsomt for folk å spare til egen pensjon. Sammen med Senterpartiet, har Arbeiderpartiet lagt fra seg ansvarligheten de hadde da de stod i bresjen for pensjonsreformen.

Pensjonistene betaler ikke egen pensjon.

I 1973 senket norske politikere pensjonsalderen fra 70 år til 67 år. Nå er det på tide å omgjøre feilen. Sverige, Danmark og Finland har allerede økt pensjonsalderen. Det er land vi liker å sammenligne oss med. La oss følge dem!

Omtal gjerne min generasjon som en dessertgenerasjon. Men husk at da er det fint hvis det dessert igjen.