Hopp til innhold
Kommentar

Oljekollapsen kan ramme oss alle

Dette kan gå ut over norske arbeidsplasser og vårens lønnsoppgjør.

Brokers trade at their computer terminals inside a stock brokerage firm in Mumbai

KOLLAPS: Aksjemeglere følger med på børsfallet i Mumbai, India.

Foto: Francis Mascarenhas / Reuters

Panikken har fått fotfeste i markedet.

Over helgen falt oljeprisen med 30 prosent, og er nede i 33 dollar fatet. Det er helt ekstremt.

Oljemarkedet er truffet av flere ting:

For det første har utbredelsen av korona-viruset verden over ført til lavere produksjon av varer. Det gir mindre behov for olje, som brukes både som energikilde og innsatsfaktor i produksjon. Det har ført til lavere oljepris.

Skulle ha kuttet

For å bøte på oljeprisfallet har det vært forventet at Opec-landene og Russland skal kutte i oljeproduksjonen for å holde prisene oppe. Denne koalisjonen, kalt OPEC+, kollapset fullstendig i helgen.

Russland ville ikke gå med på planen, fordi landet ønsker å vente og se hvor ille korona-viruset blir for oljemarkedet før de gjør noe.

Som straff har verdens største oljeeksportør, Saudi-Arabia, startet priskrig på olje.

Kommer til å øke

Saudi-Arabia sier de skal øke sin oljeproduksjon fremover, og har allerede begynt å selge olje billigere.

Med det viser Saudi-Arabia at de er sterke nok til å gå mot Russland og andre oljeprodusenter som produserer olje langt dyrere enn dem.

Det har ført til oljekollapsen som nå utspiller seg.

Norge dras med

Det norske aksjemarkedet dras med i dragsuget. Med et fall på rundt ti prosent er vi over i en helt ny markedskategori, nemlig krakk. Utslagene på Oslo Børs er større enn ellers i Europa.

Store børsselskaper faller 20-30 prosent. Milliardverdier er tapt i Equinor, Aker Solutions og Seadrill.

Tar man med markedsutviklingen siden korona-utbruddet startet er tallene langt verre.

Helt nye forutsetninger

Grunnen til at Oslo Børs reagerer så voldsomt nå, er at man har en fundamental endring i forutsetningene for å drive en bedrift i eller rundt oljebransjen.

En oljepris rundt 30 dollar fatet gjør mange prosjekter på norsk sokkel langt mindre lønnsomme. Hvis oljeprisen holder seg på dette nivået fremover kan det få alvorlige følger for inntektsgrunnlaget til denne svært viktige industrien.

Da kan vi få både permitteringer og oppsigelser.

For selv om oljeindustrien er langt bedre rustet til å tåle en nedtur nå, etter kraftige kostnadskutt og restrukturering etter oljekrisen i 2014, så får mange bedrifter det tøft.

Det er stor forskjell på å drive i oljebransjen med 65 dollar fatet, slik den var for en stund siden, og godt under 40 dollar fatet - der den er nå.

Hviler på internasjonal politikk

Nå hviler mye på internasjonal storpolitikk, og hvor mye Saudi-Arabia kommer til å heve sin produksjon. Landet har ifølge Financial Times mer overskuddskapasitet enn noe annet land, og kan også dra olje ut av lagrene sine for å øke eksporten.

Norsk oljeindustri og mange arbeidsplasser i industrien er nå i stor grad prisgitt en enighet mellom Saudi-Arabia og Russland. Hvis ikke oljeprisen kommer opp igjen kan dette bli skikkelig ille for norsk økonomi.

Finnes også lysglimt

Alt er imidlertid ikke helsvart.

En mulighet vi har i Norge er selvfølgelig ulike tiltakspakker til industrien dersom det trengs, slik man så under forrige oljekrise. Da ble det blant annet bevilget 400 millioner kroner i engangstilskudd til de kriserammede kommunene.

En annen faktor er kronekursen, som aldri har vært lavere. Det demper på en eventuell krise, fordi vi får mer for varene vi eksporterer.

En tredje ting er at Norges Bank kan komme til å kutte renten på rentemøte neste uke, som vil kunne redusere bedriftenes lånekostnader.

Lønnsforhandlingene begynner nå

Tirsdag går også startskuddet for lønnsforhandlingene i privat sektor i Norge.

Lønnsoppgjøret gjøres etter frontfagsmodellen, der industrien forhandler først – og setter standarden for alle de andre oppgjørene. Man kan se på det som forhandles her som en norm som andre bransjer må rette seg etter.

Allerede før det kraftige oljeprisfallet har industribedriftene varslet at situasjonen er svekket på grunn av korona, og at det må tas hensyn til i lønnsoppgjøret.

Kommer til å spille inn

Når oljeprisen plutselig er ned nesten 30 prosent på få dager er det ikke vanskelig å se for seg at dette kommer til å spille inn i årets oppgjør. For selv om oljeprisen skulle hente seg inn igjen, illustrerer de enorme utslagene hvor vanskelig det er for bedriftene å planlegge både bemanning og investeringer.

Forutsigbarhet er jo som kjent en av de viktigste rammebetingelsene bedrifter har – uansett bransje.

Så når oljeprisen faller så kraftig som den gjør nå, og mange lurer på hvordan det egentlig rammer dem - så er svaret enkelt: Det kan komme til å ramme arbeidsplassen din og lønnsoppgjøret ditt.