Kronikk

NRK: Mikrofonstativ for dyreaktivister?

NRK lar dyreaktivister «dokumentere forholdene» i norsk pelsdyrbransje, med svært alvorlige metoder. Statskanalen bør heller komme på besøk selv. Her er døren alltid åpen.

Mink og pelsdyrbonde Edvin Midtskogen på Toten

'I alt husdyrhold oppstår skader og sykdom. Det som er avgjørende er at dette følges opp på en riktig og god måte', skriver kronikkforfatter. Illustrasjonsfotoet er ikke tilknyttet den aktuelle dokumentaren 'Pels'.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

NRK Brennpunkt har valgt å sende en film om norsk pelsdyrbransje. Filmen «Pels» er laget av dyreaktivister som har uttalt at alle midler er lov, når målet er å legge ned vårt husdyrhold.

Innholdet i filmen har aktivistene tilegnet seg på etisk svært tvilsomme måter. Psykologen Frank Nervik, som har hovedrollen i filmen, utga seg for å være interessert i å starte med pelsdyr for å komme i kontakt med vanlige pelsdyrbønder. Han ble invitert hjem til familiene og fikk være med på pelsdyrgårdene for å se og lære.

Samtidig bærer Nervik på en hemmelighet: han er utstyrt med skjult kamera og mikrofon. Han er en aktivist i skjul. Han er ute etter å få dem til å fremstå på verst mulig måte. Som psykolog er han trent til å få mennesker til å utlevere seg. Gang på gang gjentok han de samme spørsmålene. Folk trodde han var tungnem. Til slutt fikk han svarene han ønsket seg. Han valgte selv når kamera skulle være påslått.

LES OGSÅ: Derfor sender NRK dokumentaren

Har latt seg bruke

Bøndene fikk livene sine infiltrert. Regissøren Ola Waagen, som er en selverklært aktivist, klipper sammen og dramatiserer en historie om vårt husdyrhold, som ikke stemmer overens med virkeligheten. NRK har latt seg bruke av aktivister som har som endelig mål å avvikle alt husdyrhold. Det gjelder ikke bare pelsdyrnæringen, men også ku, hest og hund.

Innholdet i filmen har aktivistene tilegnet seg på etisk svært tvilsomme måter.

Guri Wormdahl, Pelsdyralslaget

Det eneste som rettferdiggjør enhver form for dyrehold, er god dyrevelferd.

Aktivistene har gjort noen funn som ikke er i tråd med god dyrevelferd eller gjeldende forskrifter. Det er vondt å se dyr som ikke har det godt. Men, gjennom å fremstille enkelthendelser som representative for en hel næring, skapes det et feilaktig bilde av pelsdyrnæringen.

I alt husdyrhold oppstår skader og sykdom. Det som er avgjørende er at dette følges opp på en riktig og god måte.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

NRK visste hva de fikk

Filmskaperne bak denne filmen har ikke forsøkt å lage en balansert fremstilling. Derfor er det all grunn til å stille spørsmål ved NRKs beslutning om å samarbeide med dem. Likevel vil Brennpunkt-sendingen bli stående med allmennkringkasterens godkjenningsstempel på filmfestivaler verden over. Og aktivistene vil bruke det på internett til evig tid. Alt det positive arbeidet som gjøres i norsk pelsdyrnæring er fullstendig utelatt i filmen «Pels». Det passer ikke inn i bildet som aktivistene ønsker å tegne.

NRK må på forhånd ha visst hvilket resultat de ville få da de inngikk samarbeid med aktivistene. Intensjonen bak «Pels» er å sverte pelsdyrnæringen.

SE DOKUMENTAREN: «Pels»

Overser Vær varsom-plakaten

Vær-varsom-plakaten beskriver bruk av skjult kamera eller falsk identitet som metoder som kun skal brukes i unntakstilfeller, der det er den eneste måte å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Aktivistenes bruk av både skjult kamera og falsk identitet er beregnet på å få en lovlig næring til å fremstå som en gjeng med organiserte kriminelle.

Vi forstår at debatten engasjerer, uavhengig av hvilket standpunkt man har. Men vi kan ikke utelate fakta fra debatten.

Guri Wormdahl, Pelsdyralslaget

Det «avsløres» ingenting som ikke kan avdekkes gjennom de lovlige tilsynsordningene som er på plass.

Vær varsom-plakatens punkt 1.2. understreker også at «pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk». NRK har selv vedtektsfestet et krav om redaksjonell uavhengighet, og at «virksomheten skal preges av en høy etisk standard og over tid være balansert». I denne saken ser NRK ut til å ha oversett sine egne vedtekter.

Vi opplever det som presseetisk tvilsomt og en demokratisk utfordring at vi ikke får vise fram et reelt bilde av næringen. Den skjevheten er også grunnen til at vi har valgt å sette inn annonser om vårt syn på saken.

Pelsdyrdebatten er i stor grad følelsesstyrt. Vi forstår at debatten engasjerer, uavhengig av hvilket standpunkt man har. Men vi kan ikke utelate fakta fra debatten.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Burde ikke blitt vist

Gjennom historien har vi sett mange ekstreme bevegelser. En ting de har til felles, er at de tror på en sak de mener er så hellig at alle midler er akseptable. Vi er opptatt av god dyrevelferd. Samtidig er vi opptatt av menneskeverdet og det demokratiet som er på plass for å hindre overgrep mot enkeltgrupper. Vi frykter at mange vil si at denne metodebruken er helt OK, fordi de har en holdning om at «pelsdyrbøndene fortjener all juling de kan få». Det gir rom for ekstreme holdninger.

«Pels» er ikke et journalistisk produkt og burde derfor ikke bli vist på NRKs flaggskip for undersøkende journalistikk.

Guri Wormdahl, Pelsdyralslaget

Å påstå at den som ikke har noe å skjule skal kunne tåle at noen går inn i ens liv på falske premisser, og filmer med skjult kamera, er å misforstå problemstillingen. Alle har rett på et personvern. Enhver kan fremstilles som kriminell med disse metodene.

Dersom en person, som kun er ute etter å skade deg, klipper sammen opptak gjort i skjul over to år, vil hvem som helst kunne fremstå som verste sort. Derfor hviler det et særlig ansvar på dem som står bak. Spesielt når det gjelder redelighet og balanse.

«Pels» er ikke et journalistisk produkt og burde derfor ikke bli vist på NRKs flaggskip for undersøkende journalistikk.