Hopp til innhold
Kronikk

Norske medier fordummer oss

Norske mediers begrensede kildebruk begrenser perspektivet og hindrer en helhetlig forståelse av konflikten i Midtøsten.

Akhtar Chaudry møte i K-rådet nov 2023

For å virkelig belyse situasjonen i Midtøsten er det nødvendig å inkludere innsikter, erfaringer og analyser fra de som er nærmest konflikten, skriver Akhtar Chaudhry. Bildet er fra møtet i Kringkastingsrådet 29. november.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den pågående konflikten i Midtøsten mellom Israel og Palestinerne, en konflikt med røtter tilbake til 1870-årene, har utviklet seg til en fullskala krig med betydelige lidelser for millioner av mennesker.

Flere generasjoner gjennom disse snart 150 år har vært skadelidende. Norske medier, ledet av NRK, spiller en sentral rolle i å formidle informasjon og kunnskap om konflikten.

Likevel er det behov for en grundigere forståelse av konfliktens bakgrunn, historie og konsekvenser. Noe viktig mangler.

Selv om norske medier formidler utdypende kommentarer og analyser, er det i hovedsak fra eksperter og akademikere med norsk bakgrunn som kilder. Dette begrenser perspektivet og hindrer en helhetlig forståelse av konflikten.

For å virkelig belyse situasjonen er det nødvendig å inkludere stemmer, innsikter, ansikter, erfaringer og analyser fra de som er nærmest konflikten, med deres unike kulturelle, politiske og historiske perspektiver.

«Spørsmålet jeg stiller meg er om norske medier er redde for å gi mikrofonen til stemmer fra Midtøsten.»

Jeg finner det overraskende og skuffende at norske medier, spesielt NRK, ikke klarer å presentere analyser og historiefortellinger fra aktører som en professor fra Kairo, en antropolog fra Libanon, en journalist fra Irak og en statsviter fra Syria.

Disse personene besitter lokal kunnskap, forståelse av språk, kultur og erfaringer som er avgjørende for å kaste lys over konflikten på en måte som norske eksperter ikke har.

De mangler bindinger til de europeiske institusjoner og tradisjoner. Videre har det med den historiske ballasten å gjøre.

Tenk deg en tysker kommentere og forklare konflikten mellom israelere og palestinere, mot en egypter gjøre det samme! Det vil være to helt forskjellige perspektiver. Ingen av dem behøver å være gale.

«Det er behov for en grundigere forståelse av konfliktens bakgrunn, historie og konsekvenser.»

Spørsmålet jeg stiller meg er om norske medier er redde for å gi mikrofonen til stemmer fra Midtøsten. Er de redde for at disse stemmene vil utfordre det etablerte bildet som norske medier har formidlet i flere tiår?

Dersom dette er tilfellet, representerer det et alvorlig tillitsbrudd, spesielt mellom NRK som en statsfinansiert kanal og sitt publikum.

Å åpne opp for et mangfold av perspektiver vil bidra til en mer nyansert og balansert forståelse av en kompleks konflikt.