Hopp til innhold
Kronikk

Når fastlegen svikter

Mange fastleger foretar ikke gynekologiske undersøkelser, og ventetiden hos spesialistene er lang. For noen pasienter kan det bety liv eller død.

gynaecological chair in medical cabinet interior gynaecological chair in medical cabinet interior

FOR FÅ LEGER: Mange fastleger foretar ikke gynekologiske undersøkelser, og det er for få gynekologer til å dekke behovet. Det er en offentlig oppgave å sørge for at fastlegeordningen fungerer, skriver kronikkforfatteren.

Kreftforeningen gjenopptar i disse dager kampanjen #sjekkdeg, og oppfordrer kvinner til å foreta jevnlige celleprøver av livmorhalsen. Samtidig opplever kvinner en urovekkende høy terskel for å gjøre nettopp det, fordi en del fastleger unnlater å gjøre gynekologiske undersøkelser.

Ifølge to uavhengige undersøkelser Forbrukerrådet har gjort i 2017, ser vi at en rekke fastleger ikke utfører enkle gynekologiske undersøkelser på sine kvinnelige pasienter. Så hva gjør vi da, når vi kun har 97 gynekologer med offentlig avtale i Norge og fastleger som ikke vil?

Mange avslag

Forbrukerrådet har de siste par årene gjennomførte flere pasientundersøkelser. En av disse har vi gjort gjennom såkalt «mystery calling» hvor vi har ringt rundt til alle landets fastlegekontor. Ett av de mest oppsiktsvekkende funnene er at nitten hele fastlegekontor sier rett ut at ingen av deres leger utfører gynekologiske undersøkelser.

Vi ser at en rekke fastleger ikke utfører enkle gynekologiske undersøkelser.

I en annen pasientundersøkelse Forbrukerrådet offentliggjorde våren 2017, svarte én av ti kvinner at de opplevde ikke å få utført gynekologiske undersøkelser hos fastlegen sin. I debatten som fulgte, ble det påpekt at det reelle antall kvinner som må gå til gynekolog, neppe er like høyt, da legene som selv nektet, ville tilby pasienten time hos en annen lege ved samme kontor.

Dessverre er dette langt unna hele sannheten. Etter nylig å ha kontaktet samtlige fastlegekontor i Norge, har vi funnet hele nitten kontor hvor ingen av de ansatte legene utfører gynekologiske undersøkelser.

For enkelte kan ventetiden være avgjørende for livet.

Kommunenes ansvar

Mange steder i landet må kvinner allerede reise langt bare for å komme til hos fastlegen. Får de samme svar som Forbrukerrådet enkelte steder fikk i sin undersøkelse, vil de hos fastlegen sendes hjem uten undersøkelse, men med henvisning til en gynekolog som gjerne ligger flere timers reisevei unna. I verste fall må kvinner bruke en hel dag på å få gjennomført en enkel celleprøve som fastlegen burde utført.

Oslo har jumboplassen med hele fire kontor hvor ikke en eneste lege gjennomfører gynekologiske undersøkelser. Her viser en kort ringerunde til de største gynekologiklinikkene at ventetiden varierer fra 3 til 8 måneder. For enkelte kan denne ventetiden være avgjørende for livet.

Det er kommunene som har ansvar for at du som pasient mottar et forsvarlig fastlegetilbud. Her er det flere kommuner som ikke tar sitt ansvar alvorlig nok og det går utover kvinnelig pasienter.

For få gynekologer

Det finnes 97 gynekologer med offentlig avtale i Norge. Ikke alle jobber full tid, så antall årsverk er enda lavere. Det finnes dermed ikke nok gynekologer til å overta oppgaven som en del fastleger unnlater å gjøre.

Flere kommuner tar ikke sitt ansvar alvorlig nok.

Det har vært lite fokus på dette så langt i den politiske debatten. Dette dreier seg om å gi kvinner over hele landet lik mulighet til å få gjennomført gynekologisk undersøkelse. Kommunene har et betydelig oppfølgingsansvar som mange åpenbart ikke tar.

De fleste vil støtte opp om bedre kvinnehelse og et ønsket mål om at flest mulig skal gjennomføre celleprøve av livmorhalsen. Da må også det offentlige legge til rette for at dette kan gjennomføres.

Fastlegeordningen må gi alle kvinner lik tilgang til den samme helsetjenesten.

Derfor oppfordrer vi landets fastleger: #sjekkmeg!

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter