Hopp til innhold
Kronikk

Nå har elbilen blitt et problem

Den voksende elbil-parken gjør kollektivtransporten mindre attraktiv og vi får en ond sirkel; flere velger å kjøre bil og forsinkelsene blir enda større.

elbil

Elbiler fyller opp kollektivfeltet på Mosseveien inn mot Oslo i rushen. Det må iverksettes tiltak straks, mener kronikkforfatteren, som er bussåjør.

Foto: Erik Haugstad

La meg begynne med å beskrive en tilfeldig morgen i min jobb som bussjåfør i rushen på Mosseveien inn mot Oslo:

Jeg har cirka 80 passasjer i bussen. Jeg er kommet heldig inn i køen, men er likevel åtte minutter forsinket i stillestående og så vidt rullende kø på grunn elbiler i kollektivfeltet. I speilet bak meg ser jeg to andre ekspressbusser med omlag 100 passasjerer i hver, pluss et par andre busser godt fylt opp med elbiler i mellom.

Åtte minutter forsinket. Det vil si at de totalt rundt 500 kollektivreisende busspassasjerene som passerer innenfor et ti minutters intervall til sammen har fått sin reisetid økt med totalt 4000 minutter, nærmere 70 timer – eller tre døgn om du vil. Og det på grunn av noen titalls – kanskje hundre – elbiler med stort sett en person i hver.

Situasjonen forverres

Forsinkelsene er ikke noe problem for meg som bussjåfør. Men det er et problem for de kollektivreisende. Det er også det er et problem for busselskapene som skal planlegge avganger i rushperioden. Og ikke minst bør vi som ønsker en forskyvning av reisevolum over fra bil til kollektiv ta inn over oss at elbilers bruk av kollektivfeltet representerer et stort og tiltagende problem. Måned for måned blir situasjonen vanskeligere.

For politikere og miljøbevegelse som skal gjøre kollektivtrafikken attraktiv må det da være et stort problem?

Erik Haugstad

Tesla satte i mars i år en historisk rekord, da den ble den mest solgte bilen i løpet av en måned noen gang i Norge. Ford Sierras rekord hadde da stått i 28 år. I tillegg kommer stadig nye produkter fra for eksempel Volkswagen og BMW på toppen av de allerede etablerte.

For meg som bussjåfør er som sagt ikke dette noe problem. Jeg får overtidsbetalt ved forsinkelser. Men for politikere og miljøbevegelse som skal gjøre kollektivtrafikken attraktiv må det da være et stort problem?

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Hjelper ikke at Hauge «oppfordrer»

I «Debatten» på NRK1 6. februar i år deltok blant andre Bellonas Frederic Hauge og jeg selv. Jeg tror vi i bunn er enige om mye. Vi ønsker begge flere reisende over på kollektivtransport. Men virkelighetsoppfatningen vår er litt ulik. Fordi vi har langt fra de samme erfaringer. Derfor vektlegger vi ulike tiltak for å oppnå målsettingen. Elbilbilistene flytter seg ikke ut av køen i kollektivfeltene for å slippe bussene fram slik Hauge opplyser at han har «oppfordret» dem.

Frederic Hauge har ikke den innflytelsen på elbilistene som han kanskje skulle ønske.

Erik Haugstad

Realiteten er at Bellona og Frederic Hauge ikke har den innflytelsen på elbilistene som han kanskje skulle ønske, og at elbiler skaper til dels betydelige forsinkelser for de kollektivreisende på buss.

Dette gjør kollektivtransporten mindre attraktiv og vi får en ond sirkel; flere velger å kjøre bil og forsinkelsene blir enda større.

Elbilparken øker hurtig, og hvis det virkelig ligger ønske og mening bak den uttalte ambisjonen om å gjøre kollektivtransporten attraktiv, så haster det med å få satt i verk tiltak.

Jeg mener tilgangen for elbiler i kollektivfeltet må opphøre.