Kronikk

Hadde norske våpenlover forhindret tragedien i Newtown?

Ville strengere våpenlover forhindret massakren i Newtown? Våpen som dem gjerningsmannen brukte er fullt lovlige – også i Norge, skriver George Gooding fra Monticello Society.

USA-FLORIDA/GUNS A collection of class room-safe training pistols are on display as students take a concealed weapons permit class at Take Aim Gun Range in Sarasota Florida

Treningsvåpen ligger klar til bruk på en institusjon for sertifisering til bruk av skjult håndvåpen i Sarasota Florida. Debatten om USAs våpenlover har gått de siste dagene, men mange har ikke kjennskap til fakta om våpenlovene, skriver George Gooding, president i Monticello Society.

Foto: BRIAN BLANCO / Reuters

Etter den tragiske skyteepisoden i Newtown, Connecticut har debatten igjen begynt å rase om USAs våpenlover – også her i Norge. Den vanligste reaksjonen etter en slik hendelse er at man mener USA trenger strengere våpenlover for å forhindre ytterligere massedrap.

Dessverre er det mange som uttaler seg om dette uten å vite fakta om disse lovene og saken det gjelder. Her er et forsøk på å gå gjennom situasjonen i Newtown og våpenlovene som ligger til grunn.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Våpnene var lovlige – også i Norge

Hovedvåpenet som ble brukt i massakren var en halvautomatisk rifle; i tillegg hadde gjerningsmannen med seg pistoler av merkene Glock og en Sig Sauer. Om disse tre våpen kan følgende sies:

  • De var lovlig anskaffet av gjerningsmannens mor.
  • Samme type våpen er lovlige å skaffe seg i Norge.
  • Moren var tilknyttet en skytebane der hun skal ha tatt med seg sønnene.

Samme type våpen er lovlige å skaffe seg i Norge.

George Gooding, president i Monticello Society

Hvis moren til gjerningsmannen hadde bodd i Norge, hadde hun antageligvis kunnet skaffe seg akkurat samme type våpen på akkurat samme grunnlag. Anders Behring Breivik skaffet seg en lignende halvautomatisk rifle og pistol uten problemer ved å knytte seg til en skyteklubb – noe som også påpekes av kommentatorer i USA.

Connecticut blant USAs strengeste våpenlover

En rekke kommentatorer og politikere i USA mener at man burde gjeninnføre loven Federal Assault Weapons Ban (FAWB) som ble innført i 1994, men pensjonert i 2004. Om dens mulige effekt på hendelsen i Newtown kan man si:

  • Riflen brukt under skyteepisoden ville vært lovlig selv under FAWB – produsenten benyttet smutthull i loven for å lage en lovlig versjon.
  • Høykapasitetsmagasinene som ble brukt under massakren, med 30 skudd hver, ville vært ulovlige under FAWB.

Til tross for at Connecticut havner på femte plass på listen av USAs strengeste delstater når det gjelder våpenlover, var likevel ikke denne riflen ulovlig.

Anders Behring Breivik skaffet seg en lignende halvautomatisk rifle og pistol uten problemer ved å knytte seg til en skyteklubb – noe som også påpekes av kommentatorer i USA.

George Gooding, president i Monticello Society

Effekt av våpenlover

I mars 2011 kom det et lovforslag i Connecticut for å gjeninnføre forbudet mot høykapasitetsmagasiner og begrense disse på samme måte som man gjorde under FAWB, altså til ti patroner per magasin. Bloomberg forklarer at dette lovforslaget aldri ble lagt frem for avstemning fordi våpenlobbyen i USA overbeviste representantene om at de ikke burde vedta den.

Delårsaker til dette skal ha vært at våpenindustrien i Connecticut består av 5400 jobber som man ikke ville skade i dårlige økonomiske tider og at det kunne komme søksmål fra borgere ved å forby dem å eie noe de hadde lovlig kjøpt fra før.

Forskningen tyder på at det er vanskelig å finne en positiv (eller negativ) effekt av våpenlovene.

George Gooding, president i Monticello Society

Å innføre denne begrensningen i Connecticut hadde trolig heller ikke hatt den ønskede effekten; interesserte kjøpere kunne enkelt skaffet disse magasinene i andre delstater eller via privatkjøp. Jan Arild Snoen har skrevet mer om forskjellige våpenlover som har blitt innført i USA og hvorvidt disse har hatt en effekt. Forskningen tyder på at det er vanskelig å finne en positiv (eller negativ) effekt av lovene.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Strenge våpenlover ikke nok

Det vites ennå ikke om magasinene som ble brukt under massakren var noe moren hadde skaffet eller om gjerningsmannen hadde fått tak i disse selv. I Connecticut er det 21-års grense for å kjøpe våpen – gjerningsmannen var 20; han hadde altså ikke lov til å bruke disse våpnene på egenhånd.

I Norge er det påbud om våpenskap for å oppbevare slike våpen, og det vites ennå ikke hvordan gjerningsmannens mor oppbevarte våpnene som ble brukt. Antar man at moren oppbevarte dem på en forsvarlig måte, kan det likevel tenkes at sønnen var smart nok – han er blitt beskrevet som et geni – til å lure til seg tilgang på våpnene.

Ut fra faktaene som kjennes om saken, er det vanskelig å konkludere med at til og med norske våpenregler hadde forhindret denne tragedien.

George Gooding, president i Monticello Society

Ut fra faktaene som kjennes om saken, er det vanskelig å konkludere med at til og med norske våpenregler hadde forhindret denne tragedien. Et forbud mot høykapasitetsmagasiner hadde muligens begrenset omfanget, men drapsmannen i Virginia Tech-massakren drepte 33 mennesker ved å benytte magasiner med kapasitet på 10 og 15 patroner.

Hvis våpenlover skulle forhindret denne massakren, måtte man hatt forbud – med tilbakevirkende kraft – mot både rifler og pistoler i Connecticut. USAs andre grunnlovstillegg forhindrer et slikt forbud mot alle skytevåpen, men et forbud mot halvautomatiske rifler og høykapasitetsmagasiner er en mulighet.

Men et forbud mot slike halvautomatiske rifler har man ikke engang i Norge.

Denne kronikken ble først publisert på Monticello.no.