Hopp til innhold
Kronikk

Kutt momsen på strøm

Det er kun viljen til regjeringen og stortinget det står på. Statskassen renner over av penger mens folk flest nå sliter.

Strømmast

Hovedårsaken til faren for en kommende rasjonering, er at regjeringen ikke tok signalene om fare for lite vann i magasinene alvorlig, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Merverdiavgiften er en prosentvis avgift. Den øker i kroner og øre i takt med prisen.

Staten har sine faste utgifter som må balanseres av inntekter. Men staten har aldri hatt større inntekter på energi enn nå, der hovedinntektene kommer fra eksport av olje og gass.

Strømmen vi eksporterer betyr svært lite i det store europeiske markedet som blant andre Spetalen har påpekt.

Det er derfor nødvendig å få kontroll på eksporten, samt få en mye bedre fyllingsgrad i Sør-Norge. Dette er viktig både for å ivareta energisikkerheten, og for å få ned prisen på strøm til forbrukerne.

Inntil dette er gjort, må vi i det minste kutte kraftig i momsen på strøm.

Det vil hjelpe husholdninger som nå sliter, samt hytteeiere som ikke får noen kompensasjon for den politiske tabben av å gi fra seg kontroll på eksporten.

Ingen har bedre råd til å kutte momsen enn den norske staten.

Enkelte former for bedrifter har heller ikke momsfradrag, så et slikt tiltak vil også hjelpe disse.

Tyskland har nylig hjulpet sine innbyggere ved å kutte momsen på gass fra 19 til 7 prosent. De bruker mye gass til oppvarming, så dette er tilsvarende et kutt i momsen på strøm for oss.

Spania har kuttet momsen på strøm fra 21 prosent til 10 prosent allerede i fjor og ytterligere til kun 5 prosent i år.

Ingen har bedre råd til å kutte momsen enn den norske staten. Om regjeringen og stortinget ikke gjør dette straks er det viljen det står på.

Kutt i momsen bør være et av temaene som tas opp i kommende hastemøte om strøm på stortinget.

Momsen bør da kuttes eller fjernes. Den kan alltids gjeninnføres når politikerne viser at de har fått kontroll over situasjonen, det vil si strømpriser til beste for allmennheten.

I Nord-Norge er det ikke moms på strøm. Samtidig er strømprisene der bare på noen få øre. Det gir ikke mening at folk i Sør-Norge nå straffes ekstra hardt.

Tregheten til regjeringen vil nå trolig medføre svært høye priser på strøm til vinteren.

Fjern momsen på strøm i hele landet inntil vi har fått politisk kontroll på krisen. Dette altså i tillegg til andre former for støtteordninger i Sør-Norge, ikke istedenfor.

En del samfunnsøkonomer vil nå trolig hyle i kor om at å kutte momsen kan øke forbruket av strøm og dermed øke faren for rasjonering.

Mye tyder imidlertid på at forbruket er lite elastisk.

Tung industri har ofte lange kontrakter på strøm til svært gunstige priser, og får uansett tilbake momsen. Deres forbruk vil derfor være helt upåvirket av kutt i momsen på strøm.

Husholdninger trenger en del varme for minimums trivsel. Man må også vaske tøy, og kanskje dusje noen ganger i uken samt koke litt mat. Husholdninger flest velger å kutte i andre ting før de kutter ytterligere på strømforbruket.

Elastisiteten i forbruk i forhold til pris er altså svært lav. Det finnes derfor knapt ett godt argument for ikke å kutte momsen på strøm.

Hovedårsaken til faren for en kommende rasjonering, er at regjeringen ikke tok signalene om fare for lite vann i magasinene alvorlig.

Fjern momsen på strøm i hele landet inntil vi har fått politisk kontroll på krisen.

Flere kraftanalytikere advarte allerede høsten 2021 at dersom man fortsatte strømeksporten fra Sør-Norge, ville vannmagasinnivåene i Sør-Norge bli kritisk lave. Altså, slik situasjonen er i dag.

I februar i år var jeg fortvilet over regjeringens treghet og skrev selv en oppfordring til å få kontroll over eksporten, men for døve ører.

Tregheten til regjeringen vil nå trolig medføre svært høye priser på strøm til vinteren. Selv delen på 10 prosent man ikke skal få kompensasjon for kan medføre at totalregningen blir veldig stor.

På toppen av dette har vi fare for rasjonering som igjen leder til fare for død og fordervelse samt enorme økonomiske tap.

Som en minimums ekstra kompensasjon: kutt momsen på strøm nå.