Hopp til innhold
Kronikk

Kringkastingssjefen tar feil

Det vil bety mer for integreringen dersom NRK flytter til Groruddalen.

Jan Bøhler med Groruddalen-caps

NRK bør flytte til Grorud Stasjon. Det vil være et krafttak for å løfte bydelene Stovner, Alna og Grorud opp på samme levekårsnivå som bydel Gamle Oslo og resten av bydelene i den flotte hovedstaden vår, skriver Jan Bøhler (Sp) i kronikken.

Foto: Heiko Junge / NTB

I Dagsrevyen 18. mai sa kringskastingssjef Tor Gjermund Eriksen da han ble spurt om at vi i Senterpartiet går til valg på NRK til Grorud stasjon at: «Argumentene som Jan Bøhler bruker, som jeg har stor sans for: integrering og styrking av et område. Akkurat de argumentene er også gyldige for Tøyen- og Ensjø-området.»

For det første er det merkelig at en ansatt sjef påtar seg en politisk rolle i beste sendetid i egen kanal, og at det ikke er statsråd Raja, som i motsetning til Eriksen står til ansvar ovenfor velgerne, som svarer for tomtevalget.

For det andre holder ikke Eriksen sin påstand mål. NRK til Grorud stasjon vil ha en langt kraftigere effekt på integrering og utjevning av forskjeller i Oslo og Norge.

Vi må som folkevalgte ta ansvar og sørge for den plasseringen som kan gjøre mest for samfunnet vårt.

Tall for nettoflytting av beboere med norsk bakgrunn er en utvikling vi må ta på alvor. Fra de tre bydelene rundt Grorud stasjon flyttet det ut 4 737 beboere med norsk bakgrunn fra Alna bydel, 3 029 fra Stovner bydel og 1 996 fra Grorud bydel i perioden 2008-2016.

Samtidig var det en økning av beboere med ikke-vestlig bakgrunn i samme størrelsesorden. I bydel Gamle Oslo, hvor Ensjø-tomten ligger, var det en mer positiv utvikling. Det flyttet inn 1512 flere med norsk bakgrunn i samme periode, enn som flyttet ut.

En befolkningsutvikling med færre med norsk bakgrunn fører til at vi får en høy andel elever som trenger særskilt norskundervisning i skolen, og som ikke lever i et språkmiljø der bruken av norsk blir naturlig. En del av disse sliter dessverre gjennom hele grunnskolen, og når de kommer til videregående faller de fort fra.

Det vises igjen i Oslo kommunes statistikk hvor det er fra 49 til 85 prosent høyere frafall i videregående skole i de tre bydelene Alna, Grorud og Stovner enn i Oslo som helhet. Bydel Gamle Oslo ligger 7 prosent høyere enn Oslo som helhet.

Det samme bildet ser man når man ser på andelen ikke-sysselsatte og lav utdanning. I Gamle Oslo er andelen ikke sysselsatte 15 prosent høyere enn i Oslo totalt, mens den er 25-40 prosent høyere i bydelene Grorud, Alna og Stovner rundt Grorud stasjon på disse alvorlige levekårsstatistikkene. For lav utdanning er andelen 8 prosent høyere i bydel Gamle Oslo enn for Oslo som helhet, mens andelen er 72 til 102 prosent høyere i de tre bydelene rundt Grorud stasjon sammenlignet med Oslo som helhet.

NRK til Grorud stasjon vil ha en langt kraftigere effekt på integrering og utjevning av forskjeller.

Bydel Gamle Oslo ligger altså noe dårligere an enn Oslo som helhet, og vi trenger fortsatt å løfte bydelen fram, men situasjonen er langt bedre enn i Stovner, Alna og Grorud.

Når vi står overfor en historisk beslutning som hvor en 100 prosent statlig institusjon med over 2 000 arbeidsplasser skal ligge, må vi som folkevalgte ta ansvar og sørge for den plasseringen som kan gjøre mest for samfunnet vårt.

Det blir svakt at kulturminister Raja forholder seg passivt til innspillene NRKs prosjektgruppe har fått til tomt, uten å legge føringer for at NRKs nye hovedkvarter skal gi en best mulig samfunnseffekt. Der NRKs hovedkontor havner vil mange NRK-medarbeidere etter hvert få seg bolig, ha sine barn på skolen, delta i idrettslag, borettslag, i foreldreutvalg på skoler og i barnehager, osv. Det samme vil de som jobber i andre mediebedrifter som etablerer seg nært NRK.

Flere ressurssterke medborgere vil være med å skape en positiv utvikling og ny status. Dessuten vil de ha en stor fordel i jobben sin av å være tett på områder der det avgjøres om Norge skal lykkes med integrering og sosial utjamning.

NRK ved Grorud stasjon vil være et krafttak for å løfte bydelene Stovner, Alna og Grorud opp på samme levekårsnivå som bydel Gamle Oslo og resten av bydelene i den flotte hovedstaden vår.

Flere ressurssterke medborgere vil være med å skape en positiv utvikling og ny status.

Ikke minst vil det å bygge NRKs nye hovedkvarter på tomtene nær Grorud stasjon gi NRK en sentral beliggenhet mellom Oslo sentrum og Gardermoen. Fra stasjonen er det 12 minutter med lokaltoget til Oslo S. Det går like raskt å komme seg dit fra bysentrum som til NRK på Marienlyst. Der er flere bussruter, Østre Aker vei og ikke langt til E6 og to T-banelinjer.

Tomteprisene vil være lavere enn mange andre steder, og det er god plass til mediebedrifter som vil etablere seg nært NRK. Alna-elva renner gjennom området, og på en tomt på 200 mål vil man kunne få god plass til grøntområder, i motsetning til på de 14 målene på Ensjø.

Jeg har også til gode å høre argumenter for hvorfor Ensjø rent mediefaglig skal være mer egnet enn Grorud stasjon til å huse NRKs nye hovedkvarter.

Ser man på samfunnseffekten på integrering og utjevning av forskjeller er det ikke tvil: NRK bør til Groruddalen.