Hopp til innhold
Kronikk

Også menn kan få kreft av sex

Michael Douglas' «oralsex-kreft» kunne vært unngått om han hadde blitt vaksinert. Er det riktig at kun jenter får tilbud om HPV-vaksine?

Michael Douglas

Hollywood-skuespiller Michael Douglas (68) gikk nylig ut og fortalte at han fikk strupekreft av oralsex. Det er gode grunner til at også gutter bør vaksineres mot HPV-viruset, skriver overlege Sveinung Sørbye ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: LOIC VENANCE / Afp

Hvorfor får nesten aldri nonner livmorhalskreft? Dette er et av spørsmålene som ledet til at Harald zur Hausen for rundt 30 år siden oppdaget sammenhengen mellom humant papillomavirus (HPV) og livmorhalskreft. Denne oppdagelsen fikk han Nobelprisen for i 2008. Det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til kreft utvikles. Oppdagelsen av HPV som årsak til kreft gjør at HPV-relatert kreft nå kan forebygges ved hjelp av vaksine og HPV-testing.

Michael Douglas (68), som er gift med den 25 år yngre Hollywood-stjernen Catherine Zeta-Jones (43), har blitt en frontfigur for hode- og nakkekreft etter at han i et intervju i The Guardian fortalte at hans strupekreft var forårsaket av smitte med HPV gjennom oralsex. Skuespilleren ble diagnostisert med kreft i 2010, og nå er han friskmeldt, og har vært kreftfri i mer en to år. Douglas har fått ulike reaksjoner på uttalelsen. Michael Douglas' ekskone blånekter for at hun skal ha smittet filmstjernen. Flere sier de synes det er bra at skuespilleren er så åpen om sykdommen sin.

Betraktelig økning blant menn

Endrede seksualvaner har ført til at stadig flere gutter og jenter smittes av HPV. Forskning viser at HPV er ansvarlig for nesten 100 prosent av tilfellene med livmorhalskreft. Av kvinner som smittes av HPV vil 1-2 prosent utvikle livmorhalskreft som en konsekvens av dette.

80 prosent av analkreft, 50 prosent av peniskreft og 24 prosent av øre-nese-halskreft kan, ifølge amerikanske forskere, relateres til HPV.

Sveinung Sørbye, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Men HPV kan også forårsake andre krefttyper. De siste årene har HPV-relatert kreft i endetarmen og i mandlene (tonsillekreft) hos menn økt betraktelig. 80 prosent av analkreft, 50 prosent av peniskreft og 24 prosent av øre-nese-halskreft kan, ifølge amerikanske forskere, relateres til HPV. Dette er en direkte konsekvens av endret seksuell praksis og manglende beskyttelse, mener forskerne.

Kondom gir delvis beskyttelse mot infeksjon, men HPV kan også smitte fra hud og slimhinner som ikke er dekket av kondomet. Dessverre er folk ikke så flinke til å beskytte seg når de har oral- eller analsex, eller for eksempel munn til anus. En HPV-infeksjon går som regel over av seg selv uten symptomer, og det er heldigvis bare noen få som utvikler kreft.

FØLG DEBATTEN:
Ytring på Facebook

Færre kvinner rammes

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler 25-69 år gamle kvinner å ta celleprøve hvert tredje år. Forekomst av livmorhalskreft i Norge er redusert med nær 40 prosent de siste 50 årene, og nedgangen i antall tilfeller skyldes primært at vi har effektiv screening mot sykdommen i Norge. Det er imidlertid observert en økning på rundt 30 prosent i antall tilfeller av livmorhalskreft blant kvinner under 40 år. Samtidig er det færre unge enn eldre kvinner som tar celleprøve fra livmorhalsen. Hos kvinner i aldersgruppen 25-34 år var det i perioden 2009-2011 bare 58,4 prosent som hadde tatt celleprøve som anbefalt.

Det kan være vanskelig å forstå for jentene hvorfor ansvaret for å redusere spredning skal ligge bare hos dem.

Sveinung Sørbye, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Mens en enkelt celleprøve fanger opp halvparten av alle kvinner med forstadier til kreft, kan en HPV-test fange opp 70 prosent av de kvinnene som vil utvikle kreft de neste 10-15 årene. Dette betyr for det første at flere kvinner med forstadier til kreft kan oppdages før kreft utvikles. For det andre kan screeningintervallet utvides. I dag anbefales celleprøve hvert tredje år. I fremtiden vil anbefalingen trolig bli HPV-test hvert sjette år.

Forstadier til livmorhalskreft kan oppdages ved hjelp av celleprøve eller HPV-test, men det er i dag ingen screeningprogrammer til forebygging av peniskreft, analkreft og øre/nese/hals-kreft. Kreft i munnhule og svelg har tradisjonelt vært forårsaket av tobakk og alkohol, men de siste 20 årene ser vi en stadig økende andel av disse kreftformene som skyldes HPV.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

To grunner til å vaksinere gutter

I Norge prøver man å komme de farlige variantene av HPV til livs ved å tilby gratis vaksine til jenter i 7. klasse, men så langt er det bare Australia som har inkludert gutter i barnevaksinasjonsprogrammet. Det kan være vanskelig å forstå for jentene hvorfor ansvaret for å redusere spredning skal ligge bare hos dem. Det er ingen grunn til å vaksinere bare én gruppe i samfunnet når vi vet at også andre grupper kan være smittebærere. Guttene er ikke bare potensielle smittekilder for jentene, men de bør også vaksineres for sin egen del.

Dersom Michael Douglas hadde fått HPV-vaksine da han var ung, ville han kanskje unngått sin kreftsykdom.

Sveinung Sørbye, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Vaksinen har i studier blitt dokumentert å være 90 prosent effektiv mot celleforandringer forårsaket av HPV type 16 og 18, og nesten 100 prosent effektiv mot kjønnsvorter forårsaket av HPV type 6 og 11. Vaksinen gir også kryssbeskyttelse og har derfor også delvis effekt på andre HPV-typer. I tillegg til dette er det viktig å huske på at med høy vaksinasjonsgrad oppnår man flokkimmunitet. Det betyr at også folk som ikke er vaksinert mot HPV er indirekte beskyttet fordi færre personer i samfunnet er smittebærende.

I land med høy vaksinedekning som Australia, har HPV-vaksinen nærmest utryddet kjønnsvorter hos kvinner under 28 år. På sikt kan vaksinen trolig halvere forekomsten av livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft. Dersom Michael Douglas hadde fått HPV-vaksine da han var ung, ville han kanskje unngått sin kreftsykdom.