Hopp til innhold
Kronikk

India – Norges framtid

Risikoen er stor for at verdens største demokrati ender opp med en hindunasjonalistisk, markedsliberalistisk statsminister som kobles til overgrep mot landets muslimske minoritet. Hvordan skal vi forholde oss til det?

Narendra Modi

Narendra Modi kobles til folkemord og mange frykter han vil komme til å tyrrannisere Indias muslimske minoritet om han blir statsminister.

Foto: STRINGER / Reuters

Norsk økonomi og politikk skapes ikke i et nasjonalt vakuum, tvert imot er vi veldig avhengige av utviklingen i andre deler av verden. Norske politikere slites allerede mellom demokratiske idealer og økonomiske realiteter i forholdet vårt til blant annet Kina. Om kort tid kan India bli en like stor utfordring.

I disse dager velges det ny nasjonalforsamling i landet.

LES OGSÅ: «Derfor frykter Indias muslimer ny statsminister» (10. mai) av NRKs Joar Hoel Larsen

Berettiget muslimsk frykt

Narendra Modi er trolig navnet på Indias neste statsminister. Han representerer det hindunasjonalistiske Bharatiya Janata Party (BJP). Partiet er for en videreføring og akselerering av den liberalistiske økonomiske linjen som India har fulgt de siste årene. Samtidig vil BJP ha et sterkere fokus på kjerneverdier knyttet til hinduismen og kjempe for at India får en sterkere posisjon internasjonalt. Da partiet satt med makten sist (1998–2004) ble flere atomprøvesprengninger gjennomført. Til tross for internasjonal fordømmelse erklærte BJP – til stor hjemlig jubel – at India nå var en atommakt.

Selv om ingen har greid å få Modi dømt, er det mange som mener at uten politisk aksept fra høyeste hold ville massakren av muslimer ikke fått et slikt omfang.

Den gang var BJP ledet av forholdsvis moderate ledere, det samme kan ikke sies om Modi. Han er en autoritær leder som har hatt tilnærmet absolutt makt i sin hjemstat Gujarat de siste 10 årene, og som nå raskt er i ferd med å kjøre kritiske partikamerater ut på et permanent sidespor. Selv er han kjent for å ha vært førsteminister i Gujarat da det i 2002 kom til store sammenstøt mellom hinduer og muslimer, som mest av alt hadde karakter av en pogrom rettet imot muslimene. Selv om ingen har greid å få Modi dømt, er det mange som mener at uten politisk aksept fra høyeste hold ville massakren av muslimer ikke fått et slikt omfang. Koblingen mellom Modi og dette folkemordet er såpass sterk at USA i årevis har nektet ham innreisevisum.

Selv om BJP jobber hardt for å nedtone sin aggressive hindunasjonalistiske linje, er det lite som tyder på at partiet i praksis har endret kurs. Så Indias store muslimske minoritet frykter med rette at Modi skal bli statsminister. Hvordan Norge bør forholde seg til en person som kobles til et slikt folkemord er et utfordrende spørsmål.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Alternativer til Modi

Modis sentrale løfte til indiske velgerne er at han vil overføre sin «Gujarat-modell» til resten av India. Den økonomiske veksten i Gujarat under Modi har vært blant de høyeste i India i mange år, med årlige vekstrater på omkring ti prosent. Modi har også etablert gode vilkår for næringslivet i Gujarat, og han blir støttet av mange sentrale aktører i indisk næringsliv. Derfor kan man vente seg en ytterligere liberalisering av den indiske økonomien under Modi, stadig bedre vilkår for næringslivet og investorer, og stadig mindre hensyn til miljøet og spørsmål om økonomisk omfordeling, sosial rettferdighet og minoritetshensyn. Dette vil åpne nye muligheter for norsk næringsliv i India i årene fremover og samtidig stille norske aktører overfor vanskelige etiske valg.

Hvorvidt BJP greier å stable en stabil koalisjon på beina er fremdeles usikkert.

I indiske aviser får man nå et inntrykk av at det ikke eksisterer noe alternativ til Modi og BJP i det kommende valget. Dette er feil. Selv med Modi i spissen vil ikke BJP få nok stemmer til å danne en flertallsregjering alene. Partiet trenger partnere, og hvorvidt BJP greier å stable en stabil koalisjon på beina er fremdeles usikkert.
Det mest synlige alternativet til BJP er Kongresspartiet, som har sittet med makten i ti år, og nå frontes av sin kronprins Rahul Gandhi. Om Rahul Gandhi vet velgere flest at han er den siste i rekken av sterke og kjente indiske ledere fra Nehru-Gandhi-dynastiet. Men politisk er det uklart hva han står for. De fleste antar at han ønsker å videreføre Kongresspartiets linje med å bekjempe fattigdom og kastediskriminering, samt bedre kvinners posisjon i det offentlige rom; noe de har jobbet for uten særlig suksess i over 60 år.

Kongresspartiet har fremdeles betydelig oppslutning, men det er lite trolig at Rahul Gandhi blir Indias neste statsminister. Det betyr likevel ikke at man nødvendigvis står igjen med Modi. I et land med nesten 1,3 milliarder mennesker og flere hundre aktive partier er det ikke mangel på sterke politikere med en statsminister i magen. Dette er personer som leder partier som mange i India ser for seg kan danne regjeringsdyktige koalisjoner, men som stort sett er ukjente utenfor Indias grenser.

Økonomisk løft for Norge?

Uansett hvem som blir India neste statsminister vil det få konsekvenser for Norge. India er et stort marked, vi er avhengig av inderes ekspertise på mange områder, de har stor betydning når frihandelsavtaler og miljøforpliktelser skal bestemmes.

Vil kronprins Rahul bli en mulig støttespiller for norske interesser? Kan vi samarbeide med en regjering ledet av en politiker som kobles til folkemord på muslimer, men som kanskje ikke bare kan gi India et økonomisk løft, men også Norge?