Hopp til innhold
Kronikk

Ikke skyld på uvaksinerte pleiere

Uvaksinerte helsearbeidere må ikke gjøres til syndebukker.

Lege med eldre pasient

Å omplassere eller ta uvaksinert helsepersonell ut av tjeneste, vil ha liten eller ingen effekt på smitten, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Shutterstock

Koronasmitten øker i Norge. Det settes stadig nye smitterekorder. Når det etterspørres hvilke tiltak som skal hjelpe oss å redusere smitten blir omplassering av uvaksinert helsepersonell nevnt som et tiltak av flere fremstående helsetopper.

Dette vil ha liten eller ingen effekt på smitten, og i liten grad redusere smitterisikoen innad i helsetjenesten.

Det er cirka 95 prosent vaksinasjonsdekning blant helsepersonell. Det er høyt, og det er bra. Vi vil gjerne ha flere fullvaksinerte i helsetjenestene, men det er flere grunner til at ikke alle kan vaksineres. Vaksinene er dessverre også mindre effektive for å forebygge smitte enn vi hadde håpet og trodd. Det trengs sannsynligvis minst en boosterdose for en lengre effekt. Heldigvis beskytter vaksinene godt mot alvorlig sykdom.

Tiltak som ekskluderer uvaksinerte helsearbeidere vil ha liten effekt på smitterisiko i helseinstitusjoner.

Vi vet at vaksinerte også blir smittet og smitter videre. En studie publisert i Lancet Infectious Diseases 28. oktober 2021 fant at én av fire vaksinerte ble smittet fordi de hadde et husstandsmedlem som var smittet. De vaksinerte smittet også videre i like stor grad som uvaksinerte. Det innebærer en betydelig smitterisiko å bo sammen med en som er covidsyk, også vaksinerte.

Vaksinerte helsearbeidere som jobber med sårbare pasienter og som bor med en som er smittet kan komme på jobb, bruke munnbind og teste seg med hurtigtester som dessverre ikke er sensitive nok.

Testene gir bare et øyeblikksbilde. Neste dag kan de være smittet.

En sliten helsetjeneste må få økte ressurser.

Mange helsearbeidere med husstandssmitte synes det er en belastning å gå på jobb når de føler at de utgjør en risiko. De utgjør en kjent risiko som aksepteres i dag. For pasienter i helsetjenesten er det mer sannsynlig at de kan bli smittet av en vaksinert helsearbeider enn av en av de få uvaksinerte.

Ved Diakonhjemmet sykehus har det vært 34 smittede ansatte siden 1. august i år. 33 var fullvaksinerte, bare én var uvaksinert. Av de 33 fullvaksinerte var minst 8 smittet av et husstandsmedlem. Det har heldigvis bare vært noen få tilfeller av videresmitte til kolleger, og så langt vi vet er ingen pasient smittet av en ansatt enda.

Siden de fleste smittede helsearbeiderne er vaksinerte, er et pålegg om å omplassere uvaksinerte helsearbeidere eller å antyde et yrkesforbud for disse både uheldig, uvitenskapelig og det stemmer ikke med de smitteveiene vi ser i praksis.

Uvaksinerte medarbeidere må ikke gjøres til syndebukker.

De uvaksinerte som jobber i helsetjenesten er ofte forsiktige og ivaretar et godt smittevern i forhold til sårbare pasienter. I enkelte tilfeller kan det være grunn til å omplassere uvaksinerte der de jobber med spesielt sårbare pasienter, men ofte vil gode smitteverntiltak være nok.

Grunnleggende smittevern, årvåkenhet i forhold til egne symptomer hos alle helsearbeidere, og smitteverntiltak som vi vet har effekt som bruk av munnbind, hygiene og avstand der det er mulig, reduserer risikoen for at pasienter blir smittet.

Vaksinene er dessverre mindre effektive for å forebygge smitte enn vi hadde håpet.

Kapasiteten i deler av helsetjenesten vår er truet. Sykepleiere og leger er slitne etter snart to år med pandemi. Økende smitte og økende innleggelser av covidpasienter igjen sammen med meget stor pågang av pasienter med de vanlige sykdommene sliter på personellet.

Mange sykepleiere har sluttet i jobben og sykepleiermangelen er økende. Vi trenger alt helsepersonell til videre innsats. Uvaksinerte medarbeidere må ivaretas. De trengs på jobb og er en viktig ressurs. De må ikke gjøres til syndebukker. Tiltak som ekskluderer uvaksinerte helsearbeidere vil ha liten effekt på smitterisiko i helseinstitusjoner.

Den økende smitten og dagens smitterekord er ikke de uvaksinertes skyld alene. Det er den store gjenåpningsfesten og mangelen på basale, veldokumenterte og enkle smitteverntiltak som har en stor del av skylda.

For pasienter er det mer sannsynlig at de kan bli smittet av en vaksinert helsearbeider enn av en av de få uvaksinerte.

Vi ønsker ikke ny nedstenging av samfunnet og må nå ta i bruk de tiltakene vi vet at virker.

Testing, isolering, smittesporing og karantene der det er nærkontakt av høy grad og betydelig smitterisiko er viktige tiltak. Pandemien er ikke over.

En sliten helsetjeneste må få økte ressurser og vi må ivareta alle menneskene som jobber for pasientenes beste.

Da må vi benytte dokumenterte målrettede tiltak som settes inn for å redusere smitterisiko. Vi må unngå å skylde på den lille gruppen som utgjør den minste risikoen.