Kronikk

Hvert dødsfall er et nederlag

I fjor mistet 190 mennesker livet på norske veier, 45 flere enn året før. Våre kjære rives brått og brutalt fra oss.

Dødsulykke Lillesand

Antallet døde i trafikken steg med 30 prosent i fjor.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Norske veger krevde i 2013 190 menneskeliv, 45 flere enn i 2012. Våre kjære rives brått og brutalt fra oss. Hver person savnes av familie, venner og kollegaer. Økt trafikksikkerhet skal være sentralt i regjeringens arbeid.

Søndag deltok jeg på minnemarkeringen for trafikkofre i Vestfold. Det var en sterk opplevelse. Markeringen ble arrangert for 20. gang, med tente fakler langs hele den mørke og regntunge vegen mellom nye E18 og opp til gamlevegen. Flere hundre møtte opp ved en vakkert lyssatt Skjee kirke, som etter hvert ble full av pårørende, redningsmannskap og andre som ville vise at de bryr seg. Det er tungt å miste folk man er glad i, og mange finner trøst og ro når man samles til minne og ettertanke.

Mest inntrykk gjorde talen til Jeanett G. Johansen. Hun mistet sin 20 år gamle lillesøster Marielle i en ulykke ved Bamle i Telemark i fjor sommer. Hennes ord var en varm påminnelse om hvor dyrebart livet er og hvor viktig det er at vi gjør vegene våre tryggere.

30 prosent økning

Å sørge for bedre trafikksikkerhet er en av mine viktigste og mest krevende

Hva som er årsaken til den store oppgangen i antall drepte i 2013, vet vi ikke ennå.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

oppgaver som samferdselsminister. Som tidligere regjeringer før oss, jobber H/FrP-regjeringen etter visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Jeg ser derfor med stor bekymring på at tallet på drepte og skadde i trafikken nå er økende. I 2013 ble en positiv trend med nedgang i antall drepte og hardt skadde brutt. 190 personer mistet livet, mot 145 året før. Det er en økning på 30 prosent. Tallet for 2013 er riktignok lavere enn gjennomsnittet de 10 siste år. Kun i 2011 og 2012 har tallet på omkomne vært lavere siden midten av 1950-tallet. For de pårørende til de 190 som har mistet livet, er det en mager trøst. For oss politikere er det påminnelse om at resultatene ikke kommer av seg selv.

Ulykkesanalyser kan gi svar

Vi følger ulykkesutviklingen nøye. Samtlige dødsulykker analyseres grundig for å avdekke årsaken, slik at målrettede tiltak kan settes inn for å hindre at lignende ulykker skjer igjen. Hva som er årsaken til den store oppgangen i antall drepte i 2013, vet vi ikke ennå. Men det jobbes iherdig for å finne svar, også i samarbeid med våre naboland.

Årsakene til en trafikkulykke er sammensatte. Det viser analysene av dødsulykkene i Norge i perioden 2005-2012. Både forhold ved vegen, kjøretøyet og trafikantene spiller inn. Når det gjelder trafikantene er det gjerne høy fart, rus og manglende bilbelte som forårsaker ulykkene. Faktorer knyttet til vegen er medvirkende årsak i 27 prosent av ulykkene, mens faktorer knyttet til kjøretøy spiller inn i 22 prosent av ulykkene.

Analysen viser også at møteulykker er den største utfordringen på riksvegnettet, utforkjøringsulykker på fylkesvegnettet og påkjørsel av fotgjengere på det kommunale vegnettet.

Midtdelere og møtefri veg

I arbeidet framover vil regjeringen rette tiltakene inn mot de alvorlige ulykkestypene, de mest utsatte trafikantgruppene og forhold ved fører eller kjøretøy som fører til ulykker.

I 2014 skal vi bruke til sammen 952 mill. kr til rene trafikksikkerhetstiltak på vegnettet for å hindre møteulykker, utforkjøringsulykker, påkjørsel av gående og syklende. I tillegg til bygging av midtrekkverk, betyr det blant annet strakstiltak etter ulykker, forsterket midtoppmerking, utbedring av sideterreng, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk. Dette er mindre tiltak som ikke fører til snorklipping eller bautasteiner, men som har stor betydning for å gjøre vegene enda tryggere.

Bygging av midtdelere på eksisterende veg og ny møtefri veg vil bli prioritert. I 2014 er det planlagt å bygge midtrekkverk på ca. 22 km riksveg, etablere forsterket midtoppmerking på ca. 74 km veg og å bygge 65 km firefelts veg.

22 km med midtrekkverk er altfor lite. Vi jobber derfor for å forsterke satsingen ytterligere i 2015. Det samme gjelder utbyggingen av ny veg. Framover skal vi planlegge og bygge betydelig raskere en før. Det skal vi få til gjennom en real modernisering av transportsektoren, som vi nå er i gang med å gjennomføre.

Oppsiktsvekkende om bilbelte

Jeg er overbevist om at bedre veger vil redusere tallet på drepte i trafikken. Men skal vi nå nullvisjonen, må hver enkelt sjåfør ta ansvar ved å kjøre rusfritt, holde fartsgrensen og bruke bilbelte. Det er oppsiktsvekkende at mens 95 prosent av alle bilførere bruker bilbelte, er det over 40 prosent av dem som omkommer i trafikken som ikke har brukt bilbelte.
Tiltak rettet mot fører en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet, og vil fortsette:

Oppsiktsvekkende at over 40 prosent av dem som omkommer i trafikken ikke har brukt bilbelte.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere og mer målrettete kontroller - særlig mot tunge kjøretøyer - holdningskampanjer og ikke minst en stadig bedre føreropplæring. Ny teknologi kan også bidra.

Hvert dødsfall er et nederlag

Vi har en stor og viktig jobb foran oss. Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal og må reduseres. Jeg er glad for å ha flere sterke aktører med på laget: Statens vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk legger om kort tid fram Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (2014-2017), hvor også fylkeskommuner, kommuner og interesseorganisasjoner har bidratt. Det ser jeg fram til.

Hver eneste melding jeg og Samferdselsdepartementet får om drepte i trafikken går inn på oss. Vi ser det som et nederlag. Til hvert av tallene i statistikken knytter det seg en tragedie. Det gir motivasjon til å jobbe enda hardere. For min del har det akkurat begynt. Jeg lover å gjøre det jeg kan framover!