Hopp til innhold
Kronikk

Hold øynene på veien

Sett dere selv og telefonen i bilmodus i sommer.

Volvo Cars og Trygg Trafikk
Ingressbilde

2022 har ikke vært et godt år for trafikksikkerheten. La oss snu dette nå og sammen gjøre sommerveiene tryggere ved å skru av forstyrrelsene, skriver kronikkforfatterne.

2022 er på vei til å bli et dystert år for veitrafikken i Norge. Etter første halvår har dobbelt så mange mistet livet i trafikken sammenlignet med i fjor – 63 mot 31.

Vi har de siste seks årene kunnet konstatere at Norge er det sikreste trafikklandet i verden. Men etter i år spørs det om vi fortsatt kan skryte av det samme.

Utviklingen så langt i år er først og fremst forferdelig trist. Bak hvert eneste dødstall befinner det seg en historie om sorg og fortvilelse for alle de som har mistet en de var glad i.

2022 har ikke vært et godt år for trafikksikkerheten.

Alle de 63 omkomne var enten noens mamma, pappa, sønn, datter, kone, ektemann, venn eller kollega. Tomheten de etterlatte opplever er vanskelig å fatte.

For oss som jobber med trafikksikkerhet, er årets ulykkestall også overraskende. Norge har i årevis drevet et langsiktig og systematisk arbeid for å redusere ulykkestallene. Vi har utviklet og gjennomført tiltak basert på visjonen om at ingen skal bli hardt skadd eller dø i trafikken, og vi har sett at tiltakene virker.

Veier med mye trafikk har blitt ombygd til å bli møtefrie.

Det har blitt satset på kampanjer og informasjonstiltak.

Viktig trafikkopplæring har fått plass i skolen.

I mange byområder fjernes biler, slik at sykler og gående prioriteres.

Farten reduseres på veier der ulykkesrisikoen er høy og politiet med Utrykningspatruljen i spissen gjør en fantastisk forebyggende innsats rundt i landet. Samt mange flere tiltak.

Samtidig jobber bilprodusentene målrettet for at bilen selv skal hjelpe til med å unngå ulykker.

Førerassistentsystemer gir nyttig informasjon om trafikkbildet og hjelper sjåføren med å ta gode beslutninger. Bilen forteller deg blant annet om noen befinner seg i blindsonen, om bilen skjener ut av kjørefeltet eller om noen foran deg bremser hardt.

Bilbransjen jobber blant annet med en teknologi der bilen gjennom kunstig intelligens i større grad skal forstå sjåføren, gjennom å tolke øye- og hodebevegelser, samt sittestilling. Dette kan gi bilen nyttig informasjon om hvordan sjåføren har det og hvor oppmerksom hen er.

Så, på tross av alt dette, hvorfor går ulykkestallene oppover akkurat i år?

Det er selvfølgelig flere årsaker til det, men vi vet at uoppmerksomhet er en faktor i én av tre dødsulykker og vi vet at mobiltelefonen er en av de største distraksjonskildene i bil.

Det er en farlig, bevisst handling og feilvurdering.

Helt siden år 2000 har det vært forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon mens man kjører bil. Likevel har myndighetene sett seg nødt til å dramatisk øke bøtesatsene på dette lovbruddet de siste årene.

I fjor bøtela politiet 13 624 personer for ulovlig bruk av mobiltelefon. Og bak disse tallene skjuler det seg også liten vekker: 7 av 10 var menn.

I juni i år gjennomførte vi en undersøkelse om bruk av mobiltelefon i bil. Svarene her viste også tilsvarende tendens.

For mens 25 % av kvinnene sa de hadde brukt mobiltelefonen mens de hadde kjørt bil i løpet av de siste året, var tallet 31 % for menn. Og av mennene som hadde brukt telefonen, svarte 2 av 5 at de gjorde det fordi de var vant til å gjøre det, eller at de har såpass god kontroll på kjøringen at de ikke opplever det som en risiko.

Det er en farlig, bevisst handling og feilvurdering, når vi vet hvor distraherende telefonen kan være.

Når vi tar innover oss det faktum at slik selvrapportering kan innebære mørketall, tegner dette et dystert bilde. Et bilde av mange sjåfører som overvurderer egne evner, bryter loven og setter både seg selv og andre trafikanter i stor fare.

Av de 80 drepte i trafikken i fjor var 64 menn. Og 18 av de 22 som ble drept i mai i år, var menn.

Bak hvert eneste dødstall befinner det seg en historie om sorg og fortvilelse.

Riktignok vet vi at det er et flertall av mannlige bilister, slik at utgangspunktet på veiene ikke er en kjønnsfordeling på 50/50. Men tendensen er tydelig: På norske veier er det desidert flest menn som mister livet.

Denne sommeren går vi derfor ut med en tydelig oppfordring til norske sjåfører og kanskje spesielt til menn: Sett mobiltelefonen i «bilmodus» når du skal kjøre bil.

Bilmodus-funksjonen fungerer veldig likt som flymodus, slik vi er vant til når vi flyr. Ved å aktivere bilmodus på telefonen din, vil du ikke motta distraherende varsler og meldinger, og du kan konsentrere deg om veien. Og har du aktivert bilmodus én gang, vil telefonen automatisk kunne aktivere den neste gang du kjører.

Vi tror dette er et enkelt grep man kan gjøre for å stilne en av kupeens største distraksjoner under kjøring, og holde fokus på veien.

2022 har ikke vært et godt år for trafikksikkerheten. La oss snu dette nå og sammen gjøre sommerveiene tryggere ved å skru av forstyrrelsene.