NRK Meny
Normal

Historisk valg i NHO

NHO har i dag valgt å bli ledet av Kristin Skogen Lund. Tidligere NHO-president og medlem av konsernledelsen i Telenor skal fra nå av være NHOs øverste leder.

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund, påtroppende adm. dir. i NHO, holder pressekonferanse i Oslo mandag.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Kommentar: Steinar Mediaas
Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Hun får ros av de fleste – men i hvilken retning vil hun føre Norges viktigste næringslivsorganisasjon?

De fleste som har noen oppfatning om Kristin Skogen Lund mener at hun er en samlende personlighet. Mange kommentarer tilsier at hun er en likandes dame, sunt vett og sunne holdninger. Talentfull, formuleringssterk og ambisiøs.

Det å finne en ny retning for NHO er noe langt mer enn å være flink til å kutte kostnader

Steinar Mediaas, politisk kommentator i NRK

Alt tyder på at hun kommer til å bli godt mottatt.

Stor utfordring

Enkelte vi kanskje hevde at hun fremdeles mangler noe erfaring. Hun har ikke den toppledererfaring man kunne ønske seg i denne stillingen.

Det er noe annet å være ansvarlig for totaliteten i et selskap eller en organisasjon. Det å finne en ny retning for NHO er noe langt mer enn å være flink til å kutte kostnader. Dette er en utfordring som Kristin Skogen Lund nå tar på seg.

Om hun har de egenskapene som skal til for å innfri de mange forventningene vil vi først se om noen år. Lund har lenge vært nevnt som en av kandidatene til toppjobben.

At hun ble president i NHO allerede i en alder av 44 år skyldes også en tilfeldighet. Paul-Chr. Rieber trakk seg som kjent fra stillingen som NHO-president etter et betydelig mediepress i forbindelse med en ubehagelig sak rundt toll og import av olje fra Vest-Sahara.

At John G. Bernander gikk av etter såpass kort tid, var også en overraskelse. Hans utfordring var blant annet sviktende inntekter. Styret ba Bernander sørge for å kutte kostnader. De kostkuttene Bernander ikke tok, må nok Kristin Skogen Lund overta ansvaret for.

Kristin Skogen Lund har lenge vært en kandidat i pressen. At hun ikke har villet kommentere sitt eget kandidatur har bare forsterket ryktene.

Hun overtar nå en organisasjon som ikke er så mektig som det den har vært. NHO har fått betydelig konkurranse fra andre organisasjoner. Det har også bidratt til at NHO i noen grad har opplevd sviktende medlemsinntekter. Styret ønsket seg kostnadskutt, Bernander håpet på flere medlemmer.NHO må bli viktigere

Det er mange som snakker om det kunnskapsbaserte og forskningsbasert nye næringslivet, men det er viktig at noen med gjennomføringsevne brenner for det. Vi har oljen, som de fleste av oss er takknemlige for, men vi trenger også noe mer

Steinar Mediaas, politisk kommentator i NRK

En av Kristin Skogen Lunds største utfordringer er å gjenreise NHO til også å bli den foretaksbevegelsen Norge trenger. NHO må kaste blikket fremover og bidra til å utvikle det næringslivet Norge trenger også i fremtiden.

Det er mange som snakker om det kunnskapsbaserte og forskningsbasert nye næringslivet, men det er viktig at noen med gjennomføringsevne brenner for det.

Vi har oljen, som de fleste av oss er takknemlige for, men vi trenger også noe mer. Skal NHO bli ledende på dette området så må organisasjonen bli noe mer enn en arbeidsgiverorganisasjon som er opptatt av og bekymret for den norske lønnsdannelsen.

For å få dette til må NHO gjøre seg viktigere enn de gjorde seg selv på den siste årskonferansen.

Der var det kommunesammenslåing og privatisering av offentlig sektor som ble satt på agendaen. Enkelte av medlemmene mener nå at NHO er begynt å utvikle seg som et parti.

Når man forsøker å favne så vidt som NHO må gjøre, kan det lett føre til handlingslammelse.

Må gjøre NHO effektiv

Andre vil mene at det NHO Kristin Skogen Lund nå overtar er en overadministrert og overbyråkratisert organisasjon. Et dårlig utgangspunkt for en organisasjon som nettopp kritiserer offentlig sektor for det samme.

Her kan Kristin Skogen Lunds erfaringer som kostnadskutter komme godt med. I Aftenposten kuttet hun visstnok med stor effektivitet.

Kristin Skogen Lund sier at det er viktig for henne å styrke norsk næringsliv. For å få det til må hun sørge for at NHO blir en effektiv organisasjon som evner å samle krefter.

Det er første gang denne viktige næringslivsorganisasjonen får en kvinne som leder. Det kan bidra til det taktskiftet organisasjonen trenger

Steinar Mediaas, politisk kommentator i NRK

Dagens valg er historisk. Det er første gang denne viktige næringslivsorganisasjonen får en kvinne som leder. Det kan bidra til det taktskiftet organisasjonen trenger.

Det ligger mye forventningsfull oppside i valget av Kristin Skogen Lund. Hun er en sterk kommunikator og hun kan bidra til at NHO kan nå frem til nye grupper.

Enkelte vil kanskje mene at det nå er en viss fare for at NHO blir feminisert. Det er neppe noen akutt fare – selv om NHOs nye leder åpenbart er feminin.