Hopp til innhold
Kronikk

Helga Pedersens grove abortløgner

Aps parlamentariske leders forsøk på å angripe Høyre avslører en overraskende lav intellektuell redelighet og manglende kunnskap om abortdebatten, skriver representanter fra Høyre.

Helga Pedersen under Trontaledebatten 2012

Helga Pedersen (Ap) sa under Trontaledebatten at 'Høyre vil tvinge kvinner til å bære frem fostre uten hjerne'. Høyres nestleder er 'overrasket over at Pedersens fornuftsfilter ikke stoppet henne'.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

«Høyre vil tvinge kvinner til å bære fram fostre uten hjerne,» presterte Helga Pedersen å si under Trontaledebatten i Stortinget. Det er feil. Grovt feil. Det viser at hun ikke kjenner verken Høyres politikk eller dagens abortlov.

Høyre vil «frata kvinner det eneste kriteriet for abort etter 12. uke,» påsto Pedersen, og avslørte at hun ikke engang kan ha lest Høyres forslag. Hun avslørte også at hun ikke kjenner reglene i dagens abortlov.

Helga Pedersen svarer på kritikken: Høyre angriper abortloven

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Avvik og sykdom under svangerskapet

Abortloven av 1975 sin § 2 lister opp hele fem kriterier, ikke ett, for abort etter uke 12. Høyre vil ikke fjerne noen av dem. Høyre står fast på at dagens abortlovgivning skal ligge til grunn, kun med denne ene presisering: eugenisk indikasjon skal ikke være et selvstendig kriterie for å bryte grensen for fri abort.

Eugenisk indikasjon betyr rett og slett oppdagelse av avvik og sykdom under svangerskapet. Høyre har aldri sagt at eugenisk indikasjon ikke skal være anvendelig i det hele tatt. At vi kan oppdage alvorlige og livstruende sykdommer er et fremskritt som gjør belastningen av å bære et alvorlig sykt foster litt mindre for gravide kvinner som havner i en slik situasjon.

At dette skal tvinge kvinner til å bære frem fostre uten hjerne, er blank løgn og rent oppspinn. Jeg er overrasket over at Pedersens fornuftsfilter ikke stoppet henne i å si noe sånt.

Bent Høie, nestleder i Høyre

Det Høyre har foreslått er at § 2-c, om sykdom hos fosteret, ikke skal være et kriterium alene. Det må sees i sammenheng med de andre kriteriene. §2-a slår fast at abort tillates etter uke 12 dersom «svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse.» §2-b slår fast at abort tillates etter uke 12 dersom «svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon.» Dette vil Høyre at skal bestå, i likhet med de andre kravene.

Blank løgn og rent oppspinn

I praksis har dette noe å si først og fremst for funksjonshemninger, ikke alvorlige, og hvertfall ikke dødelige, sykdommer.

At dette skal tvinge kvinner til å bære frem fostre uten hjerne er blank løgn og rent oppspinn. Jeg er overrasket over at Pedersens fornuftsfilter ikke stoppet henne i å si noe sånt.

Hadde Helga Pedersen forberedt seg bedre, og fulgt med på oppslag Aps helsepolitiker Thomas Breen har hatt om samme tema, ville hun visst at Høyre har avkreftet en slik tolkning – for dette var ikke første gang Arbeiderpartiet prøvde seg.

«Det skal være med i en helhetsvurdering, der en også ser på familien og kvinnens livssituasjon. Men det er ikke slik at en skal tvinges til å bære fram barn som vil dø,» har Høyre utvetydig sagt i det første presseoppslaget som dukker opp da jeg Googlet temaet.

Grunnlag for abort

Vårt syn er derimot at det er diskriminerende overfor mennesker med funksjons- og utviklingshemninger som lever helt normale liv innenfor rammene av sin diagnose, å si at deres tilstand i seg selv skal være grunnlag for abort.

Merk også, dette handler ikke om retten til fri abort, men hva vi som samfunn mener er god nok grunn til abort etter grensen for fri abort er passert.

Bent Høie, nestleder i Høyre

Merk også, dette handler ikke om retten til fri abort, men hva vi som samfunn mener er god nok grunn til abort etter grensen for fri abort er passert. Den er i dag på 12 uker, og heller ikke Ap foreslår at den skal flyttes.

Endel kvinner vil oppleve tungtveiende grunner for at de ikke kan bære frem barn som får avdekket funksjons- og utviklingshemninger. De vil med Høyres politikk, som i dag, fortsatt kunne søke om abort. Å si noe annet er løgn.

Tidlige avvik gir utfordringer

I dag handler debatten om eugenisk indikasjon først og fremst om frykten for et sorteringssamfunn. Med ny teknologi vet vi mer og mer om egenskaper ved det ufødte barn. På mange måter er det et gode. Det byr derimot på utfordringer når man tidlig i graviditeten kan avdekke også avvik som ikke truer barnet eller mors liv og helse. Vi vil ikke være et samfunn der det ikke er rom for annerledeshet, og alle barn med funksjonshemninger sorteres bort.

Som personer med Downs syndrom, men også personer med sykdommer som overhodet ikke påvirker deres psykiske utvikling, som ryggmargsbrokk, eller Turners syndrom.

Vi vil ikke være et samfunn der det ikke er rom for annerledeshet, og alle barn med funksjonshemninger sorteres bort.

Bent Høie, nestleder i Høyre

Turners syndrom er noe som bare gjelder kvinner, som blir født fullt og helt psykisk friske, men ikke blir høyere enn 1,47 m og ikke kan få barn uten eggdonasjon. I Danmark aborteres nær 9 av 10 fostre med Turners syndrom. Det viser en glidning i hvilke avvik som tillater abort.

At vi ikke tillater selektiv abort basert på kjønn i dagens abortlov er fordi det er grenser for friheten når konsekvensene blir en diskriminering vi som samfunn ikke godtar. Høyres politikk er en konsekvens og utvidelse av det samme prinsippet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Mer kledelig for Pedersen

For mange kan funksjonshemninger og unormal fysisk utvikling oppfattes som et handicap, men er ikke da politikernes oppgave å jobbe for et mer inkluderende og tolerant samfunn, snarere enn å legge til rette for sortering av det som er annerledes?

Kanskje hadde det vært mer kledelig for Helga Pedersen å vie sitt engasjement til det faktum at mange foreldre til barn med funksjons- og utviklingshemninger opplever en tung og urimelig belastning, fordi hjelpe- og støtteapparatet er for dårlig. Samt at diskriminering i utdanning og arbeid begrenser muligheten til å leve et bedre liv for mange psykisk og fysisk utviklingshemmede. Et bedre tilbud om støtte, bistand, habilitering og avlastning, hadde gjort en stor forskjell.

Helga Pedersens forsøk på å angripe Høyre for et syn på abort vi ikke har var et lavmål i Stortingets trontaledebatt. Det var villedende ikke bare overfor landets nasjonalforsamling, men også overfor alle de kvinner i landet som lurer på hvilke partier de kan stole på.

Dette var ingen god søknad for Ap.