Hopp til innhold
Replikk

Høyre angriper abortloven

Bent Høie synker ned på et retorisk lavnivå når han beskylder meg for løgn i abortdebatten, skriver Helga Pedersen (Ap)

Foster

'Eugenisk indikasjon' skal ikke lenger være selvstendig abortkriterium, ifølge Høyres programforslag. Dermed kan helt vanlige kvinner bli tvunget til å børe fram alvorlig syke foster, skriver Helga Pedersen.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Høyre syntes åpenbart det var ubehagelig å bli konfrontert med sin abortpolitikk under Stortingets trontaledebatt. Dessverre synker Bent Høie og Sonja Sjøli ned på et retorisk lavnivå når de går ut og beskylder undertegnede for løgn.

Les Høies kronikk: Helga Pedersens grove abortløgner

Ingen tvil om innskjerping

Det jeg påpekte fra Stortingets talerstol, er at Høyre vil skjerpe inn dagens abortlovgivning. Det er det nemlig ingen tvil om, når de vil frata kvinner det eneste kriteriet for abort etter 12. uke som bare gjelder fosterets tilstand. Paragraf 2 c i abortloven gir kvinner adgang til abort «dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Det jeg påpekte fra Stortingets talerstol, er at Høyre vil skjerpe inn dagens abortlovgivning. Det er det nemlig ingen tvil om.

Helga Pedersen (Ap)

De øvrige kriteriene i abortloven handler om kvinnens egen tilstand – om svangerskapet fører til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse, om kvinnen kan settes i en vanskelig livssituasjon eller om kvinner er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet.

Det eneste kriteriet om fosterets tilstand

Høyre skriver i sitt programutkast at de ønsker å «fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium». Konsekvensen av denne politikken er at kvinner kan bli tvunget til å bære fram alvorlig syke foster.

Konsekvensen av denne politikken er at kvinner kan bli tvunget til å bære fram alvorlig syke foster.

Helga Pedersen (Ap)

Dette er et angrep på paragraf 2 c i abortloven, fordi det eneste kriteriet som omhandler fosterets tilstand, bare trer i kraft dersom den gravide har dårlig helse, vanskelig livssituasjon, eller er gravid som følge av en straffbar handling.

Hvis du er en helt vanlig kvinne uten særskilte problemer i livet, vil ikke et sykt foster lenger være et kriterium for å få abort.