Hopp til innhold
Kronikk

Et minste felles multiplum

Vi skal være krystallklare på at Norge er en pakkeløsning. Med vår frihet og velferd følger det forpliktelser, skriver Fremskrittspartiets leder Siv Jensen.

17. mai i Oslo 2012

Norges fremtid bygges ikke ved å klamre seg til fortiden. Men den må skapes gjennom bevisste veivalg, skriver Siv Jensen. Bildet er fra 17. mai i Oslo 2012.

Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Vårt samfunn er helt annerledes enn det var for 100 og 200 år siden. Takk og lov for det. Kulturen vår og verdiene våre utvikler seg kontinuerlig, dels i takt og dels i utakt med ulike deler av befolkningen. Slik skal det være. Norges fremtid bygges ikke ved å klamre seg til fortiden. Men den må skapes gjennom bevisste veivalg.

Dette handler om grunnleggende norske verdier og hvorvidt vi kan være enige om at disse skal ligge fast, uansett.

Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet

Det er trist at Hadia Tajik prøver å redusere dette til en debatt om etymologi, tro, eller mangel på tro, opprinnelsesland og mors pinnekjøtt. Dette handler om grunnleggende norske verdier og hvorvidt vi kan være enige om at disse skal ligge fast, uansett.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Essensen i debatten

Selv vil jeg definere både likestilling og ytringsfrihet som norske verdier. De er riktignok ikke særegne norske verdier, ettersom de står sterkt også i mange andre land, men de er heller ikke universelle. Langt i fra. Og de er under press. Det er nettopp det som er essensen i denne verdidebatten.

Det burde ikke være kontroversielt å si at storstilt innvandring fra ikke-vestlige land spiller en viktig rolle i denne utviklingen. Når 6000 mennesker samler seg på Youngstorget i Oslo for å demonstrere mot ytringsfriheten, da vet vi at kampen for våre grunnleggende verdier ikke er vunnet en gang for alle.

Skremmende tendenser

Det er skremmende hvor langt noen politikere, i toleransens og den gode viljens navn, er villige til å føye seg på verdier som bør sitte dypt i ryggmargen.

I 2003 ville daværende kommunalminister Erna Solberg ha Kommunaldepartementet til å utrede mulighetene for å få etablert et religiøst shariaråd som har myndighet til å utstede skilsmisser i Norge (VG, 25.mai 2003). Ideen oppsto etter at folk fra departementet hadde vært på studietur i England og besøk lokale shariaråd. Forslaget ble heldigvis lagt bort.

Ytringsfriheten er urokkelig og den er konstant. Den skal aldri beklages og den kan ikke graderes. Vi kan ikke ha litt ytringsfrihet.

Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet

I september i fjor støttet Oslos ordfører Fabian Stang demonstrantene på Youngstorget og ga uttrykk for at han mener ytringsfriheten kan misbrukes. Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, valgte også, i forbindelse med karikaturstriden i 2005-2006, å beklage publiseringen av Mohammed-karikaturene i den norske avisen Magazinet. Begges begrunnelse for å beklage vår grunnlovsgitte ytringsfrihet, var at den hadde såret religiøse følelser.

Ytringsfriheten er urokkelig og den er konstant. Den skal aldri beklages og den kan ikke graderes. Vi kan ikke ha litt ytringsfrihet.

LES OGSÅ: Per Sandberg (Frp) om hvorfor Haitham al-Haddad ikke bør få tale i Oslo

Når vi åpner døren for ytringsansvar, nyordet AUF-leder Eskil Pedersen lanserte i høst, eller ideer om riktig bruk eller misbruk av ytringsfriheten, da åpner vi døren for en utvanning av en av våre viktigste rettigheter. At toneangivende politikere ikke forstår dette, er alvorlig.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Norge er en pakkeløsning

«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv», skrev Arnulf Øverland i diktet «Du må ikke sove» om fremmarsjen av nazisme i Europa på 1930-tallet. Disse ordene er viktige å ha i bakhodet når vi diskuterer norske verdier. For det er ikke i første rekke Jonas Gahr Støre, Fabian Stang eller meg det går ut over om norske verdier stadig vannes ut. Det er det fremtidens generasjoner som vil merke.

Skal vi lykkes med integreringen i Norge er vi avhengige av at vi som samfunn verner om de grunnleggende verdiene våre, og at vi sørger for at de gjelder for alle.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Skal vi lykkes med integreringen i Norge er vi avhengige av at vi som samfunn verner om de grunnleggende verdiene våre, og at vi sørger for at de gjelder for alle. At folk vil flytte til Norge, jobbe og bidra her er noe vi skal være glade for. Men vi skal samtidig være krystallklare på at Norge er en pakkeløsning. Med vår frihet og velferd følger det forpliktelser. Vi kan aldri akseptere tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller at kvinner tvinges til å dekke seg til. Nettopp derfor vil Fremskrittspartiet forby bruk av diskriminerende plagg som burka og niqab på offentlig sted.

SE DEBATTEN I KVELD 21.30 I NRKs NETT-TV

Vi skal ikke akseptere kjønnsdelt gym

Aftenposten fortalte nylig at det er helt vanlig med kjønnsdelt gym i den svenske skolen, mens det i Norge ikke er tilfelle. Det er bra at vi i Norge ikke har kommet dit. Men at svenskene er der allerede, sier oss at trusselen finnes. Men kjønnsdelt gym er ikke noe vi skal akseptere. Vi skal ikke akseptere kvinneundertrykking i noen religions navn.

For Fremskrittspartiet handler det om å anerkjenne at samfunnet vårt er i endring, og ta bevisste valg i de utfordringene vi møter.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Det kan synes som om kulturministeren og regjeringen ikke har noen formening om norsk kultur og norske verdier eller hvorvidt disse har behov for vern og beskyttelse. For Fremskrittspartiet handler det om å anerkjenne at samfunnet vårt er i endring, og ta bevisste valg i de utfordringene vi møter. Samtidig som vi alltid skal være åpne for påvirkning og impulser utenifra, må vi være krystallklare på hva som ligger fast i den norske samfunnskontrakten: At vi har et fundament av grunnleggende verdier vi ikke forhandler om.

Norge skal ha en vidåpen dør for andre kulturer, men i møte med ukultur skal vi lukke, og sette haspen på.