Hopp til innhold
Kommentar

En rettssak vi aldri har sett maken til

Laila Bertheussens egen forklaring kan bli avgjørende for om hun blir dømt. Den tiltalte samboeren må innta vitneboksen hele sju ganger de neste ukene.

En hvit vegg med RASISIT skrevet med store, røde bokstaver på.

Truslene mot tidligere justisminister Tor Mikkel Wara fikk stor oppmerksomhet, og tirsdag starter rettssaken mot hans samboer Laila Anita Bertheussen, som er tiltalt for å ha stått bak truslene. 6. desember 2018 ble ordet «rasisit» malt på parets hus. Bildet er tatt dagen etter.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Det er en helt unik straffesak som skal behandles i Oslo tingrett denne høsten. Aldri tidligere har vi sett samboeren til en statsråd bli tiltalt for trusler mot sin egen partner, og attpåtil mot flere andre politikere.

Truslene fikk stor oppmerksomhet da de skjedde, og interessen er ikke blitt noe mindre etter at påtalemyndigheten tok ut tiltale. Samboeren selv nekter all skyld, det betyr at utfallet av saken på ingen måte er gitt.

Lang indisierekke

Som i enhver annen sak er det påtalemyndigheten som har bevisbyrden. Det vil si at det er aktoratet som må bevise den tiltaltes skyld. Det er ikke hun selv som skal bevise sin uskyld. Men mye kommer trolig an på hva hun sier i retten. Bertheussen har ikke forklart seg for politiet siden april 2019, altså for godt over et år siden.

Det er lite som tyder på at aktoratet har noen direkte fellende bevis å slå i bordet med.

Dermed har etterforskningen gått sin gang uten hennes bidrag. Det er bygget opp en omfattende indisiekjede mot henne, og det er ventet at hun vil få mange og detaljerte spørsmål om en rekke temaer. Det er nok flere enn statsadvokatene som lurer på hva hun vil svare. Den omfattende indisierekken er også hovedgrunnen til at saken varer så lenge. Det er satt av ti uker, og mer enn 30 vitner skal møte i retten.

Troverdigheten avgjør

Det er lite som tyder på at aktoratet har noen direkte fellende bevis å slå i bordet med. Et slikt bevis kunne for eksempel vært samboerens fingeravtrykk eller DNA, funnet på et eller flere trusselbrev.

Det er verdt å merke seg at Høyesterett i den senere tid har skjerpet straffene for anslag mot myndighetspersoner.

Når noe slikt ikke eksisterer, blir troverdighet viktig. I den vurderingen vil den tiltaltes forklaring stå sentralt. Det er rett og slett ganske avgjørende hva hun sier om bevisene som legges frem mot henne.

Det vanlige er at den tiltalte forklarer seg først i en rettssak, og at bevisene deretter legges frem steg for steg. I denne saken gjør man et unntak. Fordi informasjonsmengden er så stor, har man valgt å dele opp Bertheussens forklaring etter postene i tiltalen.

Wara i vitneboksen

Det vil si at hun må i vitneboksen minst en gang i uken de neste to månedene. Hver tiltalepost starter med hennes forklaring. Deretter blir det bevisførsel rundt det aktuelle temaet. Det er nok mer pedagogisk med tanke på dommerne, men samtidig øker det presset på den tiltalte.

Det er rett og slett ganske avgjørende hva hun sier om bevisene som legges frem.

Det er lett å tenke seg at Bertheussens samboer også er under kraftig press. Det er satt av en hel dag til Tor Mikkel Waras forklaring for retten. Som kjent måtte han gå av da siktelsene mot samboeren var et faktum. Og all interessen rundt saken skyldes jo at det var nettopp Wara som var offeret for flertallet av truslene. Han blir dermed et av aktoratets viktigste vitner. Om Waras vitnemål vil støtte PST eller samboeren, er et åpent spørsmål.

Ved siden av den tidligere justisministeren er det flere andre vitner som trolig vil få stor oppmerksomhet. Ekteparet Ingvil og Christian Tybring-Gjedde har begge fått truende brev, og må derfor forklare seg om det. Teaterregissør Pia Maria Roll er også stevnet, og retten skal allerede tredje dag få se det mye omtalte «Ways of Seeing». Stykket er en del av bevisførselen fordi det i forestillingen ble vist bilder av Wara-familiens hus. Det settes i sammenheng med tiltalen fordi det i flere av trusselbrevene er henvisning til nettopp «Ways of Seeing».

Omfattende tiltale

Laila Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115. Ordlyden er «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet». Hun er i tillegg tiltalt for vanlige trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsloven. Den samlede strafferammen er faktisk 16 års fengsel.

Aldri tidligere har vi sett samboeren til en statsråd bli tiltalt for trusler mot sin egen partner

Det er ingen ting som tyder på at aktoratet vil gå så høyt. Vel så viktig er dessuten signaleffekten av å føre en slik sak for retten. Det er verdt å merke seg at Høyesterett i den senere tid har skjerpet straffene for anslag mot myndighetspersoner.

Uansett utfall i tingretten vil saken etter alt å dømme bli anket til lagmannsretten. Men kortene må legges på bordet allerede nå. Det gjelder både påtalemyndigheten og forsvarersiden.

Dermed går vi interessante uker i møte i sal 250.