Kronikk

En kamp om verdier

Det pågår en kulturkamp i Norge. Vi må ikke rydde bort alt som minner oss på den mer enn tusen år gamle kristne kulturarven vår, skriver Frp-leder Siv Jensen.

Siv Jensen

'Den utvidede kulturdebatten kan forstås ikke bare som en verdidebatt, men som en verdikamp', skriver Siv Jensen, som i dag taler på verdikonferansen Oslo Symposium.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det er ikke slik at alle verdier er like bra. Alt er ikke relativt. Vi må ha noen faste holdepunkter og derfor vil jeg aldri nøle med å stå opp for og forsvare de grunnleggende verdiene som utgjør byggesteinene i de moderne vestlige samfunn og gå til angrep mot det som truer disse verdiene og det samfunnet vi lever i. Den utvidede kulturdebatten kan forstås ikke bare som en verdidebatt, men som en verdikamp.

Religionskritikk

Å definere ut noe fra det det norske verdigrunnlaget handler ikke om å utdefinerte mennesker med en annen hudfarge, religion eller etnisk bakgrunn. Det handler om å definere disse inn i det norske kultur- og verdifellesskapet og utdefinerte ukultur og verdier uten livets rett, som mest av alt rammer akkurat disse.

Folk som flykter fra det islamistiske regimet i Iran, flykter ikke til Norge for å møte ukulturen også her.

Siv Jensen, Frp-leder

Folk som flykter fra det islamistiske regimet i Iran, flykter ikke til Norge for å møte ukulturen også her. Folk som kommer hit og vil ha religionsfrihet for sin religion, må samtidig tåle at med retten til å utøve sin religion kommer også retten til å utøve religionskritikk.

LES: Torkel Brekke har vært på Oslo Symposium: Borgerlig kristensionisme?

Ikke visk ut arven vår

Norge skal og bør være en sekulær stat, men det betyr ikke at vi samtidig plikter å rydde bort alt som minner oss på den mer enn tusen år gamle kristne kulturarven innerst i skapet. Vi som er kristne trenger ikke å gå med bøyd nakke. Vi skal være stolte, samtidig som vi skal være romslige overfor mennesker med en annen tro.

Vi trenger ikke å bli så ivrige etter å utvide vår kulturhorisont at vi visker ut sentrale deler fra vår egen tusen år gamle arv.

Siv Jensen, Frp-leder

Når NRK visker bort det som er av programmer med et kristent innhold fra sendeplanen i adventstiden, skjønner jeg at mange reagerer. Det går til og med an å hevde at med dette svikter statskanalen sitt ansvar som allmennkringkaster. Den kristne kulturarven skal fortsatt ha sin rettmessige plass på den offentlige arenaen. Vi trenger ikke å bli så ivrige etter å utvide vår kulturhorisont at vi visker ut sentrale deler fra vår egen tusen år gamle arv.

Kristne verdier

Kristne verdier handler om evnen til å se det enkelte mennesket. I kristendommen er forholdet mellom det enkelte mennesket og Gud en personlig sak. Den enkelte må selv stå til ansvar for sine handlinger. Derfor er den kristne tro også en personlig tro. Man kan ikke tvinges til tro, man må velge det selv.

Ingenting tydeliggjør dette som begrepet «fri vilje». Det kristne verdigrunnlaget baserer seg på at vi har muligheten til å velge selv, men dermed også ansvaret for våre valg. Jeg anser grunnpilarene i det kristne verdisystemet å være frihet og ansvar. Når det er sagt, så føler jeg meg også rimelig sikker på at det finnes visse politikere som gjerne skulle ha gjennomregulert eller forbudt den frie vilje om de hadde hatt mulighet.

Liberalismen

Vi står overfor et avgjørende valg. For å få til reelle endringer og nødvendige snuoperasjoner er det nødvendig med et sterkt Frp. Det er ikke likegyldig hvilket av de borgerlige partiene man stemmer på. Verdier handler også om politisk ideologi. Frps ideologi er liberalismen. For meg handler denne om respekt for det enkelte menneskes rett til å være sjef i eget hus og anerkjennelse av det enkelte menneskes evne til å foreta valg i egen hverdag.

Det er ikke likegyldig hvilket av de borgerlige partiene man stemmer på.

Siv Jensen, Frp-leder

I motsetning til sosialistene ser vi liberalister på staten som redskap for befolkningen, i stedet for at befolkningen skal være redskap for staten. Ronald Reagan sa dette på en fin måte: «Vi folket er bilføreren, staten er bilen. Og vi bestemmer hvor bilen skal kjøre, hvilken retning den skal ta på veien og hvor raskt den skal gå».

Milliarder til palestinerne

Under mitt besøk i Israel i forbindelse med statens 60-årsjubileum, var det et stopp som gjorde ekstra inntrykk. Det var besøket på «Det evig levende minne», eller Yad Vashem som det heter på hebraisk, og som er minnesenteret for holocaust og jødeforfølgelsene under 2. verdenskrig. I stedet for å gi Trond Ali Linstad Kongens fortjenestemedalje, burde vi spandere på ham en billett til Israel og et besøk på Yad Vashem, så han med egne øyne kan se hva antisemittisme kan føre til i praksis.

Gjennom flere tiår har Norge sendt av sted milliarder av norske skattebetaleres kroner i støtte til palestinerne. Palestinerne har dessuten sin egen flyktningorganisasjon innenfor FN-systemet. Norge sender 150 millioner kroner til denne årlig. 80 prosent av pengene organisasjonen får, går til lønnskostnader for nesten 30.000 ansatte. Norge deler ut penger til mer enn 130 ulike prosjekter i området.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Sinker prosessen

Har det hjulpet? Nei, fordi det blir ingen løsning før palestinerne får ryddet opp i eget bo. Splittelsen i det palestinske lederskapet undergraver muligheten for en løsning på konflikten. Og Hamas kan anses som en partner for fred, så lenge ikke organisasjonen tar avstand fra terror, godtar inngåtte avtaler mellom Israel og

Det blir ingen løsning før palestinerne får ryddet opp i eget bo.

Siv Jensen, Frp-leder

palestinske myndigheter, og insisterer på at staten Israel ikke har rett til å eksistere. Det sinker prosessen at det delte palestinske lederskapet tror det gagner dem at de langt på vei får FNs anerkjennelse for en palestinsk stat ved å oppgradere til observatørstatus i FN. At Norge støttet dette er beklagelig, og et brudd med premissene i Oslo- avtalene.

Verdidebatten handler også om hverdagslige saker. For kort tid siden ble vi kjent med ekteparet Kjell og Margit fra Skien. Margit har hatt slag og legene bekrefter at hun er sterkt pleietrengende. Likevel nektes Margit sykehjemsplass av Ap-styrte Skien kommune. Det er uforståelig, arrogant og uverdig. Kjell og Margit har vært gift i 65 år og nå tvangsskilles de av kommunen. Denne praksisen skal vi ha en stopp på. Derfor vil Frp lovfeste retten til sykehjemsplass og gjøre eldreomsorgen bedre og tilpasset den enkeltes behov. Det er også et verdivalg å sette mennesker foran systemer.

Denne kronikken er basert på talen Siv Jensen holder på verdikonferansen Oslo Symposium i dag.