Hopp til innhold
Replikk

Det blir fysisk undervisning ved NTNU i høst!

Jeg forstår studentenes bekymring, og universitetet legger planer for at alle skal få tilbud om fysisk undervisning til høsten.

Anne Borg, rektor ved NTNU

Undervisningen til høsten være en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på campus og digitale læringsformer, skriver rektor ved NTNU, Anne Borg.

Lisa Stendahl Freitag som er student ved NTNU, skriver i NRK Ytring at hun ber om å få slippe å være ufrivillig nettstudent fram til 2021.

Først og fremst vil jeg si til Lisa, og alle andre NTNU-studenter, at jeg gleder meg til å ta imot nye og gamle studenter til NTNU i høst. For det andre: Studenter skal få tilbud om fysisk undervisning i høst.

Mitt utgangspunkt har hele tida vært at studentene skal få et tilbud om undervisning med fysisk tilstedeværelse på campus. Vi har tett kontakt både med fagmiljøene, studentorganisasjoner og linjeforeninger, for å sikre at de får en trygg, smittevernforsvarlig og god start på studietilværelsen ved NTNU.

Hverdagen ble snudd på hodet bokstavelig talt over natta.

Det er med andre ord ikke slik at studentene til høsten skal sitte på hybler eller hjemme hos foreldre og følge digitale forelesninger.

Både Trondheim, Gjøvik og Ålesund skal også denne høsten ha levende campus og være gode studiebyer.

Allerede mandag skal vi møte ledelsen i Trondheim kommune og diskutere hvordan. Tilsvarende møter skal vi ha i Gjøvik og Ålesund.

Samtidig må vi leve med strenge smittevernregler en god stund framover.

Ikke minst er tilgangen på arealer, slik at vi kan ivareta regelen om en meters avstand, en begrensning. Sammen med fagmiljøene diskuterer vi hvordan vi kan finne praktiske løsninger med de arealene vi har til rådighet.

Jeg forstår godt at brakkesyken er høyst reell hos mange, meg selv inkludert.

Derfor vil undervisningen til høsten være en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på campus og digitale læringsformer.

Nå har vi denne våren høstet verdifull erfaring med hva som fungerer digitalt, og hva som ikke fungerer like godt. Dette er viktig læring vi tar med når vi planlegger høstens undervisning. Ingen av oss var forberedt på implikasjonene av koronautbruddet, og hverdagen ble snudd på hodet bokstavelig talt over natta.

Jeg forstår godt at brakkesyken er høyst reell hos mange, meg selv inkludert. Jeg forstår også at overskrifter om heldigital studiehøst kan virke demotiverende for nye studenter. Heldigvis blir det ikke slik. Det har da heller aldri vært planen vår ved NTNU.

Derfor ønsker jeg som rektor ved NTNU alle nye og gamle studenter velkommen til campus til høsten!