Replikk

Derfor avvikles pelsdyrnæringen

Pelsdyroppdrett er dyremishandling, og vi er ikke alene om å mene det.

Video Pelsdyr i bur

Når pelsfarmerne hevder at de ikke skader noen, regner de ikke med de rundt 860.000 dyrene som lider i de små nettingburene, skriver replikkforfatterne.

Foto: Nyhetsspiller

«Vi skader ingen», skriver fem pelsdyrfarmere i en kronikk på NRK Ytring. Men det er jo akkurat det dere gjør; dere skader pelsdyrene.

Pelsdyrfarmerne, som har saksøkt staten i forbindelse med regjeringens vedtak om å avvikle pelsdyroppdrett, er overrasket over regjeringens vedtak. Det har de ingen grunn til å være. Pelsdyrnæringen har vært kontroversiell siden åttitallet, og siden 2003 har næringen vært på prøvetid her i Norge.

Både Dyrevernalliansen og partiet Venstre beskyldes for å «skalte og valte med næringslivet» ved å gå inn for avvikling av pelsnæringen.

For oss som dyrevernorganisasjon handler dette om dyrevelferd.

Det er vi ikke enige i. For et regjeringsparti er det legitimt å utøve politisk makt, og for oss som interesseorganisasjon er det en demokratisk rett å arbeide for politiske løsninger.

Justisdepartementets lovavdeling har konkludert med at avvikling av pelsdyroppdrettet er lovlig. Verken Grunnlovens ordlyd, rettspraksis eller juridisk teori støtter pelsdyrfarmernes rettskrav.

De fem pelsdyrfarmernes søksmål er åpenbart et forsøk på å trenere avviklingen. Lykkes de, ødelegger de for mange av sine farmerkollegaer som ønsker støtte til å komme i gang med sin nye arbeidshverdag uten pelsdyr.

For oss som dyrevernsorganisasjon handler dette om dyrevelferd. Det gjelder også for flere stortingspartier, som lenge har gått inn for å avvikle næringen. I tillegg til Venstre er Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt tydelige pelsmotstandere. Også i Høyre og Frp har flere stortingspolitikere markert sin motstand, og FpU har vedtatt styrt avvikling på grunn av dyrevelferdsproblemene.

Vi oppfordrer pelsdyrfarmerne til å satse på en fremtidig hverdag uten dyremishandling.

Når pelsfarmerne hevder at de ikke skader noen, regner de ikke med de ca. 860.000 dyrene som lider i de små nettingburene årlig, uten utløp for sine medfødte behov, før de drepes med gass eller støt i munnen og endetarmen.

Pelsfarmerne kommer også med feilaktige påstander om Dyrevernalliansen. Pelsdyroppdrett er den eneste næringen vi arbeider for å avvikle. Ellers jobber vi for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest ved å bedre dyrevelferden for dyr i intensiv produksjon, blant annet i samarbeid med flotte bønder som viser i praksis hvordan dyrevelferden kan bedres.

Dersom noen av farmerne har investert mye i en så usikker og kontroversiell næring som pelsdyroppdrett, har de tatt en kalkulert risiko.

Pelsdyroppdrett er dyremishandling, og Dyrevernalliansen er ikke alene om å mene det. Veterinærinstituttet går inn for å avvikle pelsnæringen, og også Mattilsynet, som pelsdyrfarmerne viser til, har uttalt seg kritisk om driftsformene.

Vi oppfordrer pelsdyrfarmerne til å satse på en fremtidig hverdag uten dyremishandling.