Hopp til innhold
Replikk

Konspirasjonsteorier som samfunnsproblem

I Miljøpartiet De Grønne arbeider vi aktivt for å komme konspirasjonsteoriene til livs. Vi håper at også andre vil gjøre det samme.

Chemtrails

Såkalte chemtrails er en utbredt teori blant enkelte konspirasjonsteoretikere. Men de er ikke flere av dem i miljøbevegelsen, mener De Grønne.

Foto: Wikimedia Commons

Denne replikken er et svar på kronikken «Miljøbevegelsens mørke understrøm»

Til liks med medieviter John Færseth, mener også undertegnede at konspirasjonsteorier er et samfunnsproblem. Imidlertid tror jeg ikke Miljøpartiet De Grønne tiltrekker seg flere konspirasjonsteoretikere enn andre sosiale bevegelser og partier.

I mitt arbeid mot datalagringsdirektivet har jeg sett hvordan ville konspirasjonsteorier kan være til hinder for at legitim og viktig kritikk kommer frem. Slik er det også med konspirasjonsteorier rundt Monsanto, som gjør det vanskeligere, ikke enklere å kritisere et konsern med en høyst betenkelig praksis, og vanskeligere å reise kritiske spørsmål, for eksempel om patent på liv.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Kan være forlokkende

Et annet eksempel: når vi burde diskutere luftforurensning og CO2-utslipp fra flytrafikk, velger dessverre noen å heller diskutere såkalte chemtrails, en konspirasjonsteori fullstendig uten hold i virkeligheten.

Konspirasjonsteorier er ødeleggende for samfunnsdebatten, og dermed til skade på selve demokratiet.

Hanne E. Marcussen, nasjonal talsperson for De Grønne

Konspirasjonsteorier kan være forlokkende. De kan gi enkle forklaringer på kompliserte spørsmål. Men de skaper også ofte mismot istedenfor engasjement. De er ødeleggende for samfunnsdebatten, og dermed til skade på selve demokratiet.

Vel så ille er det at konspirasjonsteorier lett kan bidra til å bygge opp under hat. De kan legge grunnlag for eller være verktøy for å spre antisemittisme eller muslimhat, en hatsk anti-amerikanisme, en usunn politikerforakt, manglende tiltro til demokratiet. Til syvende og sist kan de også gi grobunn for politisk vold.

Dessverre er det grunn til å tro at tankegods basert på konspirasjonsteorier er mer utbredt i opinionen enn mange gjerne tror. At slike forestillinger også dukker opp i vår medlemsmasse er derfor synd, men ikke overraskende.

Hanna E. Marcussen, talskvinne for De Grønne

Færseth skriver om en mørk understrøm i miljøbevegelsen. Riktigere ville det være å beskrive fenomenet som en understrøm i samfunnet.

Mer utbredt enn mange tror

Dessverre er det grunn til å tro at tankegods basert på konspirasjonsteorier er mer utbredt i opinionen enn mange gjerne tror. At slike forestillinger også dukker opp i vår medlemsmasse er derfor synd, men ikke overraskende. Det er et problem for flere partier og organisasjoner, kanskje spesielt for dem som utfordrer det etablerte.

I Miljøpartiet De Grønne arbeider vi aktivt for å komme det til livs. Vi håper at også andre vil gjøre det samme.