Hopp til innhold
Replikk

Bomskudd om bonusfamilier

Å gi bonusforeldre juridiske rettigheter, er en sikker oppskrift på skarpe konflikter.

Liv Anniken Berg

Man kan lett forestille seg hvordan det vil være hvis bonusforeldre - ofte én fra hver side - skal kunne mene noe om alt fra bosted til skole, og andre viktige områder som gjelder bonusbarnet, skriver replikkforfatteren.

Foto: Mona Nordøy

Bonusfamilien er den familieformen som vokser mest i Norge. Derfor blir bonusforeldrenes rolle stadig viktigere, og dette bør anerkjennes mer enn tilfellet er i dag. Vi må bekjempe tidligere narrativ om «den slemme stemoren» og at bonusfamilien er mindre verdt enn kjernefamiliene.

I kronikken «Bonusforeldre i lovløst terreng» tar Charlotte Tigerstedt til orde for å gi bonusforeldre juridiske partsrettigheter i saker som gjelder bonusbarna. Det er ikke en holdbar vei å gå.

Det er vanskelig nok å enes med den andre biologiske forelderen etter et brudd.

Hun vektlegger at det er spesielt viktig at bonusforeldre får rett til innsyn i dokumenter som gjelder barnet, slik som opplysninger fra barnehage, skole og helseopplysninger.

Her snakker vi om taushetsbelagte dokumenter med mye sårbart innhold. Mange biologiske foreldre vil føle det som en ekstra belastning at en bonusfar eller bonusmor som de kanskje ikke har et spesielt godt forhold til, har både fullt innsyn og medbestemmelse.

At bonusforeldre ved hjelp av juss, og ikke basert på frivillighet, skal få tilgang til alle sensitive papirer som gjelder barnet, fremstår som lite gjennomtenkt. Erfaring viser at bonusfamiliene ofte preges av konflikter mellom biologiske foreldre og bonusforeldre.

For mange er det vanskelig nok å enes med den andre biologiske forelderen etter et brudd. Man kan lett forestille seg hvordan det vil være hvis bonusforeldre – ofte én fra hver side – skal kunne mene noe om alt fra bosted til skole, og andre viktige områder som gjelder bonusbarnet.

Mange biologiske foreldre vil føle det som en ekstra belasting.

Vi i Bonusfamilieforeningen er bekymret for at dette vil kunne åpne opp for mange ekstra konflikter og diskusjoner mellom biologiske foreldre og de nye bonusforeldrene.

Økt konfliktnivå over tid er svært skadelig for barn, og man bør ikke kun skjele til bonusforeldres rettigheter uten at man samtidig ser hvordan dette kan påvirke samarbeidsklimaet -både i bonusfamiliene og mellom de biologiske foreldrene.

Forskning fra utlandet viser at 2/3 av alle bonusfamilier ender med brudd. Dette skyldes sjelden manglende motivasjon, men det faktum at det er komplekse nye familieformer som skal etableres. Det er foreløpig forsket lite på dette i Norge, men også her vet vi at mange bonusforhold ender med brudd.

Dette vil kunne åpne opp for mange ekstra konflikter.

Hva skjer med bonusforeldrenes partsrettighetene ved brudd med biologisk far/mor? Hva vil skje dersom de biologiske foreldrene etablerer seg på nytt? Hvor mange bonusforeldre med partsrettigheter vil det kunne være, og hvordan vil dette oppleves for de involverte barna?

Vanlige parforhold og ferske familier begynner ofte mer rosenrødt, mens bonusfamilier starter i en oppoverbakke, ofte etter vonde brudd. Det bringer med seg mange utfordringer. Derfor trenger vi både mer informasjon, gode råd og kurs til de nye bonusfamilier.

Det vi ikke trenger er lover og regler som gjør det mer krevende enn det allerede er.

Følg debatten: