Hopp til innhold
Replikk

Biodrivstoff er ingen klimabløff

Den farligste klimabløffen er å se seg blind på én løsning.

Kristin Bremer Nebben, administrerande direktør i Drivkraft Norge.

Alt biodrivstoff våre medlemmer selger, oppfyller EUs bærekraftskriterier, og vi vil fortsette å sørge for at biodrivstoffet blir stadig bedre, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Moment Studio / Moment Studio

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Vi når ikke klimamålene ved å snakke ned de ulike fornybare løsningene på bekostning av andre.

I en NRK-ytring fremmer Bellona, Elektroforeningen (EFO) og Nelfo elektrifisering som eneste klimaløsning. Elektrifisering er bra, men å fremme det gjennom å fremstille bærekraftig biodrivstoff som en klimaversting, blir ganske enkelt for dumt.

Stadig flere fageksperter har advart om at dagens klimapolitikk ikke fører oss i mål når det gjelder forpliktelsen om 55 prosent utslippskutt innen 2030. Derfor er det behov for alle bærekraftige løsninger som bidrar med klimakutt.

«Bellona, EFO og Nelfo bruker worst case-påstander om biodrivstoff.»

Elektrifisering er en stor og viktig del av løsningen. Utviklingen av batterier, elektriske kjøretøy og lademuligheter har vært helt formidabel, og selv om det har gått fort, går det ikke raskt nok til å være en løsning alene.

I likhet med kronikkforfatterne mener også vi at salg av fornybar strøm til lading, med for eksempel opprinnelsesgarantier, bør brukes for å oppfylle reduksjonskrav av CO₂.

Samtidig mener vi at bruk av biodrivstoff og andre fornybare løsninger også bør inkluderes i et slikt reduksjonskrav. Det ene går ikke på bekostning av det andre. Til det er det fremdeles altfor store fossile volumer å kutte.

Bellona, EFO og Nelfo bruker worst case-påstander om biodrivstoff. Her virker det som om de hever seg over Miljødirektoratets årlige kartlegging av dette markedet i Norge, som for fjoråret viste at biodrivstoffet på norske tanker har hatt beviselig høy reduksjonseffekt på globale klimagassutslipp.

I 2022 reduserte bruk av bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken alene utslippene med over en million tonn CO₂, og er fremdeles det tiltaket som bidrar mest til reduksjoner fra transportsektoren.

«Det er behov for alle bærekraftige løsninger som bidrar med klimakutt.»

Vi, og våre medlemmer som omsetter flytende drivstoff i Norge, støtter fullt opp under strenge krav for å sikre best mulig biodrivstoff inn i tankene på norske kjøretøy. Alt biodrivstoff våre medlemmer selger oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Dette er kriteriene som stadig blir strammet inn ut ifra oppdatert kunnskap og forskning for å sikre en bedre global klimaeffekt. Det er bra, og vil fortsette å sørge for at biodrivstoffet blir stadig bedre.

Stadig strengere krav og økt transparens om globale klimaeffekter i hele verdikjeden, ikke bare for biodrivstoff, men for alle energibærere (og gjerne gjennom et felles reduksjonsplikt-system!), vil gjøre det enklere å velge de beste løsningene. På den måten blir klimapolitikken mer treffsikker og sørger for reelle klimakutt.

I mellomtiden er det å snakke ned noen fornybare løsninger i håp om å fremme andre, verken en konstruktiv, hensiktsmessig eller særlig bærekraftig måte å løse klimautfordringene på.

FØLG DEBATTEN: